Sisäolosuhteiden hallinta

Varmista paremmat ja terveellisemmät sisäolosuhteet.

Rakennuksen sisäolosuhteet vaikuttavat käyttäjien viihtyvyyteen sekä terveyteen, joten siihen on tärkeää kiinnittää huomiota rakennuksen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Sisäolosuhdesimuloinnit

Suunnitteluvaihe

Asetettujen sisäolosuhdetavoitteiden toteutuminen varmennetaan suunnitteluvaiheessa simuloimalla mm. lämpöviihtyvyyttä, ilmanlaatua ja päivänvaloa.

Lisäksi sisäolosuhdeselvitykset tehdään jo hankesuunnitteluvaiheessa, tarvittavat rakenteelliset ja tekniset ratkaisut voidaan huomioida suunnitelmissa mahdollisimman aikaisin, jolloin niiden vaikuttavuus on suuri.

Selvitykset palvelevat mm. seuraavia ympäristösertifiointeja:

  • LEED v4 IEQ Päivänvalo- ja lämpöolosuhdesimuloinnit
  • BREEAM Päivänvalosimuloinnit
  • RTS-ympäristöluokitus: Päivänvalon, lämpöolosuhteiden ja ilmanlaadun simuloinnit

Vastaanottovaihe

Rakennuksen valmistuessa varmistetaan tavoiteltujen sisäolosuhteiden toteutuminen mm. lämpöolosuhteiden ja ilmanlaadun mittauksilla. Lisäksi varmistetaan edellytykset sisäolosuhteiden jatkuvalle seurannalle automaatiojärjestelmän kautta.

Ympäristösertifiointeihin liittyviä vastaanottovaiheen mittauksia ovat mm.:

  • LEED v4.1 NC Indoor air quality assessment (TVOC -mittaus)
  • RTS-luokitus: huoneilman pitoisuusmittaukset (formaldehydi ja TVOC)
Kiinteistöliiketoimintojen kehittämisellä tavoitellaan tyypillisesti kustannustehokkuuden, toimintojen laadun tai energia- ja ympäristötehokkuuden parantamista.

Käytön aikaiset selvitykset

Jo käytössä olevissa rakennuksissa sisäolosuhdeselvityksillä todennetaan laatutavoitteiden toteutuminen ja saadaan tietoa mahdollisten olosuhdeongelmien aiheuttajista. Selvitysten pohjalta voidaan ehdottaa kiinteistön omistajalle kehitystoimenpiteitä, kuten ilmanvaihtojärjestelmän säätöjen korjaamisia.

Ympäristösertifiointien yhteydessä tehtäviä käytönaikaisia mittauksia ovat mm.:

  • LEED v4 Thermal Comfort- lämpöolosuhdemittaukset (ISO 7730)
  • LEED v4 luokitusten sisäilman laadun auditointi (Indoor Air Quality Audit)
  • LEED v4.1 sisäilman laadun mittaukset (TVOC- ja CO2-mittaukset)
  • WELL: kokonaisvaltainen sisäolosuhteiden varmennus, sisältäen mm. ilmanlaadun, lämpöolosuhteiden, vedenlaadun, valaistuksen ja tila-akustiikan mittaukset sekä laboratoriokokeet.
  • WELL-luokituksen viralliset auditoinnit, sekä ennen auditointia tehtävät ja vuosittaiset varmentavat mittaukset.

Raksystems GBP on auktorisoitu WELL Performance Testing Organization ja WELL Performance Testing Agent.

Raksystems GBP on vastannut suurimmasta osasta Suomessa tehdyistä ympäristöluokituksista, ja ne kaikki ovat saavuttaneet tai ylittäneet tavoitellun sertifiointitason. Sisäolosuhdeselvitykset ovat tärkeä osa ympäristösertifiointeja. Green Building Partners Oy on osa Raksystems Groupia vuodesta 2020 lähtien.

Lisätietoja palvelusta saat johtavilta asiantuntijoiltamme Simo Skogbergiltä puh. 040 554 3579 sekä Sami Nevalalta puh. 050 360 6676.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16