Raksystems_Työhygieeniset selvitykset
Työhygieeniset selvitykset

Työhygieenisillä selvityksillä turvallinen työympäristö

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan tulee tarjota työntekijälle turvallinen työympäristö.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.

Työhygieenisten selvitysten edut ovat tuntuvat

Oikealla tiedolla työpaikan altisteista ja tarvittavasta suojautumisesta voidaan merkittävästi parantaa työtehoa sekä vähentää sairauspoissaoloja.

  • Soveltuu niin työnantajalle, työterveyshuollon ammattilaisille kuin työsuojeluorganisaatiolle.
  • Mitataan altisteita, kuten pöly tai kemialliset yhdisteet.
  • Selkeä raportti.

Työhygieeniset selvitykset tarjoavat työnantajalle tietoa työpaikan altisteista

Työturvallisuuslain (738/2002) mukaan työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Työhygieeninen selvitys toimii apuna työpaikan altisteiden selvittämiseen ja tarvittavien toimenpiteiden kartoittamiseen.

Työhygieeninen selvitys on osa riskien hallintaa ja ennakointia. Oikealla tiedolla työpaikan altisteista ja tarvittavasta suojautumisesta voidaan merkittävästi parantaa työtehoa sekä vähentää sairauspoissaoloja. Selvitykset toimivat apuna niin työnantajalle, työterveyshuollon ammattilaisille kuin työsuojeluorganisaatiolle toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Työhygieenisten selvitysten sisältö

Työhygieeninen selvitys lähtee asiantuntijan arviokäynnistä, jossa kartoitetaan työpaikalla esiintyvät altisteet.

Kartoituskäynnin perusteella annetaan toimenpide-ehdotus työpaikan altistumisolosuhteiden parantamiseen tai tutkimussuunnitelma, jonka perusteella altistumisolosuhteet voidaan selvittää. Mitattavia altisteita voivat olla esimerkiksi pöly, kemialliset yhdisteet tai melu.

Tutkimusten perusteella kootaan tutkimusraportti, joka sisältää tutkimusten tulokset sekä ehdotukset jatkotoimenpiteistä.

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.