Työmaan olosuhdevalvojat
Työmaan olosuhdemittaukset

Asiantuntija auttaa työmaan haastavissa olosuhteissa

Työmaan olosuhteiden hallinta on hyvän rakentamisen edellytys.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.

Työmaan olosuhteet vaihtelevat ja vaativat työnjohdolta aktiivista seurantaa ja hallintaa

Erityisesti kosteus ja kylmyys vaikeuttavat työmaaolosuhteita ja hidastavat rakenteiden kuivumista. Työmaan olosuhdevalvontaan erikoistuneen asiantuntijan avulla rakennusprojekti etenee:

  • suunnitellusti ja tehokkaasti, onnistuneeseen ja terveelliseen rakennukseen johtaen.

Työmaan olosuhdemittaukset -palvelun ero Kosteudenhallintakoordinaattorin toimintaan

Olosuhdemittauksien asiantuntijan tehtävät ovat erillinen kokonaisuus kosteudenhallintakoordinaattorin toimintaan. Kosteudenhallintakoordinaattori ohjaa ja valvoo työmaan kosteudenhallinnan toteutumista, kun taas olosuhdemittausten asiantuntija tekee käytännön työtä ja valmiita suunnitelmia työmaata varten olosuhteiden varmistamiseksi.

Työmaan olosuhdemittausten tarkoitus

Rakennustyömaan laadukkaailla olosuhdemittauksilla varmistetaan betonirakenteiden asianmukainen lujittuminen ja kuivuminen, ja sitä kautta turvalliset, terveet ja laadukkaat tilat loppukäyttäjille.

Työmaan olosuhdemittaukset -palvelun sisältö

Raksystemsin puolueeton työmaan olosuhdemittauksen asiantuntija

  • Laatii kohdekohtaisen kosteusmittaussuunnitelman, joka määrittää mittapisteiden syvyydet, määrät ja sijainnit, ottaen huomioon rakennetyypit (mm. betonirakenteen paksuuden, betonilaadun ja pintamateriaalin) ja kohteen erityispiirteet RT 14-10984 ohjekortin mukaisesti, sekä mitä kosteusmittausmenetelmiä käytetään missäkin vaiheessa.
  •  Asentaa anturit rakenteisiin ja suorittaa mittaukset
    •  IoT-anturit reaaliaikaiseen seurantamittaukseen (anturikohtaiset ominaisuudet, kuten anturin mittatarkkuus tietyllä %RH-alueella, sekä asennuksen ajankohta, on otettava huomioon).
    • Porareikä- ja näytepalamittaus päällystettävyysmittaukseen.
  • Arvioi tarvittaessa kosteudenhallintakoordinaattorin tukena työmaan yleisaikataulun realistisuuden (esim. kuivumisen laskentamallien avulla).
  • Laatii tarvittaessa lämmitys- ja kuivatussuunnitelman.
  • Tekee loppuraportin, josta tulee ilmi kaikkien mittapisteiden loppulukemat, kosteudenhallintasuunnitelman toteutuksen onnistuminen rakenteiden kuivumisen näkökulmasta ja mahdolliset jatkotoimenpiteet

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.

Lue lisää!