Kuinka huollan hirsisten ulkoseinien pintamateriaalin?

Puinen julkisivu vaatii suojaa, sillä auringonvalo hajottaa puun pintakerrosta harmaannuttaen sen. Myös kosteus vaikuttaa puuhun mm. aiheuttamalla puun halkeilua, joka taas edistää sadevesien pääsyä puun sisään. Kun puu kostuu myös sienet viihtyvät siinä, eli oikeanlainen puun pintakäsittely pitää pinnat kuivina ja terveempinä.

Hirsi on perinteinen puurakennusmateriaali, missä kantava hirsirakenne toimii itsessään julkisivumateriaalina. Hirsirakenteiden maalaus yleistyi 1850 luvulla. Maalauksessa tulee huomioida rakenteen ulkopuolen hengittävyys, minkä esimerkiksi lateksimaali estää.

Tyypillisimpiä vaurioita hirsirungoissa ovat ikkunoiden alapuolisten hirsien sekä alimman hirsikerran laho- ja hyönteisvauriot.

 Vaurion aiheuttajia hirsiseinässä:

 • Maakosteuden kapillaarinen nouseminen alimpaan hirsikertaan, mikäli hirren ja sokkelin välistä puuttuu kosteuseristys/kapillaarikatko (bitumikermi).
 • Sadeveden valuminen hirren ja sokkelin välistä rakenteeseen, kun sokkelin ulkoreuna on hirren ulkoreunaa ulompana. Tämä on tyypillistä luonnonkiviperustuksissa.
 • Vanhoissa hirsirakennuksissa esiintyy runsaasti piileviä kosteusvaurioita, joita on syntynyt rakenteisiin vuosikymmenten varrella.
 • Puuntuhohyönteiset.
 • Liian tiivis julkisivuverhous.
 • Sisäpuolinen lisälämmöneristys.

Korjausmenetelmistä:

Pienissä vaurioissa voidaan viistää puusta pois vaurioitunut kohta, kunnes esiin tulee terve puurakenne. Suuremmissa vaurioissa, kuten mikrobi- ja varsinkin tuhoeläinvaurioiden osalta, tulee hirsirakenteet uusia riittävällä laajuudella myös varmuusrajat terveessä rakenteessa huomioiden.

Painekyllästettyä puuta tai mineraalivillaa ei kannata käyttää vaan uusia rakenne ydinhirttä tai ainakin tiivissyistä puuta käyttäen.

Tyypillinen korjaustarve koskee alimpia hirsiä ja niiden vaihtamista. Hirsitalo voidaan ”kengittää” eli vaihtaa alimmat hirret. Työ kannattaa jättää vanhoja hirsitaloihin erikoistuneen ammattimiehen tehtäväksi.

Hirsiseinien huoltoon voidaan tarvita mm. puhdistusharja, maalia, höylä, elastista massaa sekä ruuvimeisseliä.

Hirsisten ulkoseinien pintamateriaalin huollossa suosittelemme:

 • Tarvittaessa puuverhous puhdistetaan liasta ja kasvillisuudesta mekaanisesti harjalla, pesemällä tai höyläämällä.
 • Mikäli pinta on vaurioitunut, se maalataan ja paikkakorjataan.
 • Läpiviennit tiivistetään elastisella massalla tai vastaavalla puumateriaaliin tarttuvalla massalla.
 • Verhoukseen rajautuvat vesipeltien kiinnitykset varmistetaan ja kiristetään sekä saumat tiivistetään.
 • Tuuletusraot puhdistetaan ja avataan liasta.

Havaitsitko vaurioita?

Mikäli hirsiseinässä on silmin havaittavia vaurioita, kuten kosteusjälkiä tai merkkejä tuhoeläinten aktiivisesta toiminnasta, ole yhteydessä OmaInsinööriin. Saat häneltä lisätietoja miten edetä. Lisäksi kannattaa ottaa vauriokuva KotiAppin Kotikansioon.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp