Kuinka tarkastan tuulettuvan alapohjan?

Tuulettuvalla alapohjalla tarkoitetaan lattiarakennetta, minkä alapuolella on tuulettuva ilmatila. Rakenne voi olla puurakenteinen eli kansankielellä ”rossipohja” tai teräsbetonirakenteinen, kuten nykypäivänä ontelolaattaa.

Tuulettuvaa alapohja käytetään useasti myös paaluperustusmaaperiin, missä maa on heikosti kantavaa kuten savimaata.

Ryömintätilassa tarkastetaan silmämääräisesti:

 • tuuletusreittien olemassaolo,
 • puhtaus,
 • alapohjan korkeusero maahan (suositus > 80 cm),
 • pintamateriaalien ja läpivientien tiiveys ja kunto sekä
 • maan päällä mahdolliset ylimääräiset kosteutta kestämättömät materiaalit, kuten puujäte.

Alapohjassa liikkuminen ja monipuolisten rakenteiden ja järjestelmien tarkastaminen on haasteellista, joten jos et tiedä mitä teet, kannattaa työ jättää OmaInsinöörille esim. Kotikartoituksen yhteyteen.

Tarkka alapohjan tarkastuslista:

 • Tarkasta tuuletuksen edellytykset kuten tuuletusaukkojen olemassaolo. Painovoimaisessa alapohjan tuuletuksessa tuuletusaukkojen pinta-alaksi suositellaan vähintään 4 ‰ ja enintään 8 ‰ ryömintätilan pinta-alasta.
 • Varmista, että ryömintätilan korkeus on riittävä, nykytietämyksen mukaan 80 cm.
 • Tutki maapohjan muoto, sokkeleita vasten olevat vastapenkat ja maan vyörymät.
 • Tarkasta maalaji. Onko siinä kapillaarisen maakosteuden katkaiseva maakerros kuten pesty sora tai sepeli.
 • Tutki näkyykö alapohjassa veden lammikoitumista.
 • Tarkasta alapohjan rakenteiden kosteustilanne ja näkyvät mikrobikasvustot.
 • Tarkasta kantavat rakenteet, niiden tuennat ja kapillaarikatkot.
 • Tarkasta teräspiikillä tai puukolla pistokokein näkyvissä olevat puurakenteet.
 • Tarkasta näkyvissä olevien lämmöneristeiden kunto.
 • Tarkasta hyönteisvauriot.
 • Tarkasta läpivientien tiiviys.
 • Tarkasta putkiston kunto, kannakoinnit ja eristykset.
 • Tarkasta ja puhdista ryömintätilan puhtaus rakennusjätteistä ja muista orgaanisista materiaaleista.

Rakenne ei vaadi jatkuvaa huoltoa. Rakenne tutkitaan esim. avauksin, kun ilmenee aihetta epäillä sen kuntoa.

Havaitsitko vaurioita?

Mikäli et ole varma alapohjan tarkastamisesta tai alapohjassa on silmin havaittavia vaurioita, kuten hyönteisvaurioita tai kosteusjälkiä, ole yhteydessä OmaInsinööriin. Saat häneltä lisätietoja miten edetä. Lisäksi kannattaa ottaa vauriokuva KotiAppin Kotikansioon.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp