Kuntotutkimustarve: Tuulettumaton puurankarakenne ja kuitusementtiulkoverhous

Yleistä tuulettumattomista puurunkoisista ulkoseinistä

Rakenne on luokiteltu riskirakenteeksi KH 90-00394.

Tuulettumattomia ulkoseinärakenteita on rakennettu yleisesti 1970-luvulle saakka. Riskinä rakenteessa on sisäilman kosteuden tiivistyminen ajoittain rakenteisiin ja sen myötä pitkällä aikavälillä rakenteen vaurioituminen. Riskiä lisää, mikäli julkisivulaudoituksen pinnoitteena on käytetty tiivistä pinnoitetta, esim. lateksimaali.

1950-luvulla oli myös tapana asentaa kattohuopa (bitumikermi) vinolaudoituksen päälle sääsuojaksi ennen julkisivujen laudoittamista. Kattohuopa on vesihöyrynvastukseltaan hyvin tiivis materiaali ja mikäli se on jätetty laudoituksen alle, riski vaurioitumiselle lisääntyy.

Suoritusohjeen mukaan riskirakenteen kunto tulee selvittää rakennetta avaamalla. Pelkkä pintapuolinen ja aistinvarainen arviointi tai pintojen kosteuskartoitus pintatunnistimella ei ole riittävä menetelmä riskirakenteen kunnon selvittämiseksi.

Toimenpiteet

  • Tuulettumaton rakenne tulee avata riittävän laajasti ja tutkia kosteusvaurioriski toteutunut ja korjata rakenne erikseen tehtävän korjaussuunnitelman mukaisesti.
  • Lähtökohtaisesti vanhat kuitusementtiverhouslevyt ovat saavuttaneet teknisen käyttöikänsä ja ne sisältävät asbestia, joten koko verhouksen uusimiseen tulee varautua.

Katso lisätietoja

Mikäli kaipaat lisätietoja, olethan yhteydessä OmaInsinööriin.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp