Kuntotutkimustarve: Ulkoseinän puurakenne liian lähellä maata

Rakenne on luokiteltu riskirakenteeksi KH 90-00394. Mikäli puurunkoisen ulkoseinärakenteen alimmat puuosat ovat lähempänä maanpintaa kuin 10 cm, on rakenne herkkä kosteusvaurioille.

Yleisimmät vaurion aiheuttajat

  • Ulkopuolisen maakosteuden pääseminen rakenteisiin. Syynä tähän on yleensä puutteellisesti toimiva tai kokonaan puuttuva salaojitus.
  • Ulkoseinän perustusten alla on liian hienojakoinen (kapillaarinen) täyttömaa-aines.
  • Ulkoseinän alajuoksupuun ja sen alla olevan kiviainesrakenteen välistä puuttuu kosteuseristys.
  • Sadevesien poisjohtaminen rakennuksen viereltä on puutteellinen.
  • Maanpintojen kallistukset rakennuksen vierellä ovat puutteelliset

Nykyisten ohjeiden mukaan puurakenteiden tulisi olla vähintään 30 cm:n korkeudella maanpinnasta. Suoritusohjeen mukaan riskirakenteen kunto tulee selvittää rakennetta avaamalla. Pelkkä pintapuolinen ja aistinvarainen arviointi tai pintojen kosteuskartoitus pintatunnistimella ei ole riittävä menetelmä riskirakenteen kunnon selvittämiseksi.

Toimenpide

Rakenne tulee avata riittävän laajasti ja tutkia onko kosteusvaurioriski toteutunut ja korjata rakenne erikseen tehtävän korjaussuunnitelman mukaisesti.

Mikäli kaipaat lisätietoja, olethan yhteydessä OmaInsinööriin.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp