Radooniriskiga piirkondi on kõikjal Eestis, aga eriti Põhja-Eestis. Hiljemalt 6. augusti 2023 peavad 37 Eesti omavalitsuses tegutsevad tööandjad mõõtma ära radoonitaseme tööruumides.
Radoon on terviseoht

Radooni mõõtmised Eestis

Radoon on tervisele kahjulik radioaktiivne gaas, mis võib pinnasest hoonete siseruumidesse kanduda, näiteks kodus või töökohal. Radooniriski tase Eestis on Euroopa Liidu üks kõrgemaid. Lubage meie ekspertidel aidata teil tagama, et teie kinnisvara on radooniohutu.

Radooni mõõtmise kaudu teete kindlaks radooni tasemed oma kodus, olgu see eramaja, paarismaja, ridaelamu või korterelamu

Radoon tekitab kopsuvähki

Radoon on lõhnatu, maitsetu ning värvitu radioaktiivne gaas. Kõrge radoonisisaldus siseruumides aja jooksul tekitab tõsise terviseohu, sest uuringute põhjal on kindlaks tehtud, et radoon tekitab kopsuvähki.

  • Igal aastal haigestub Eestis kopsuvähki 80–90 inimest radoonikiirituse tõttu.
  • Radoon on õhus eriti ohtlik neile, kes suitsetavad.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) soovitus maksimaalse radooni kontsentratsiooni kohta siseruumides on 100 bq/m³ ehk bekerelli kuupmeetri kohta. Kokkupuude kõrgema radooni tasemega on WHO kohaselt tervisele kahjulik.

  • Radooni mõju kodus või tööl ei põhjusta vahetuid sümptomeid, nagu peapööritust või köha.

Ainus meetod radooni tuvastamiseks on radooni sisalduse mõõtmine ehitise erinevates ruumides.

 

Radooniriskiga piirkondi on kõikjal Eestis, aga eriti Põhja-Eestis. Tööruumides tuleb hakata radooni mõõtma.

Radooniriskiga piirkonnad ja piirväärtused Eestis

Eesti koos Soomega kuulub Euroopa Liidus kõrgema radooniriskiga maade hulka. Peamine radooniallikas on pinnas, kust radoon hoonete siseõhku kandub. Väga suur osa Eesti maa-alast kuulub radooniriskiga piirkondade hulka.

  • Kõrge radooniriskiga piirkonnad asuvad peamiselt Põhja-Eestis.
  • Radooniohtlikke piirkondi on Eestis ka mujal, nagu Lääne-Virumaal ja Tartumaal.

Eestis radoonisisalduse piirväärtus siseõhus on 300 bq/m³ ehk bekerelli kuupmeetri kohta. Erand tehakse koolidele ja lasteaedele, kus radoonisisaldus peaks olema vähem kui 200 bq/m³. Sama erand kehtib ka uusehitiste kohta.

Tööandja on õigusnormide alusel kohustatud korraldama radooni mõõtmised radooniohtlikel aladel.

Ka Eestis radooniriskiga piirkondades on tööandja kohustatud tööruumide siseõhu radoonisisaldus mõõtma.

Radooni mõõtmine usaldusväärselt

Radooni usaldusväärne mõõtmine toimub pikaajaliselt ja kestab vähemalt kaks kuud. Mõõtmine tasub läbi viia talveperioodil: ajavahemikul 1. november – 30. aprill.

Pikaajalise mõõtmise jaoks Raksystems kasutab detektorid Radtrak², mis on ülemaailmselt kõige enam radoonisisalduse usaldusväärseks mõõtmiseks kasutatavad vahendid. Mõõtedetektorid vastavad standardi EVS-ISO 11665-4 nõuetele.

Mõõtmise jaoks kasutatakse peopesa suuruseid mõõtedetektoreid. Mõõtmisperiood ei mõjuta normaalset elu kodus või töötamist tööruumides.

Pärast mõõtmist mõõtedetektorid analüüsitakse Rootsis asuvas ISO 17025 akrediteeringuga Radonova uurimislaboris väga täpsete uurimismeetoditega, mis tagavad usaldusväärse uurimistulemuse.

Teenindame Eestis!

Raksystems pakub radooni mõõtmise teenuseid tarbijatele, elamuühistutele, ettevõtetele ning linnadele ja valdadele oma tütarettevõtte Suomen Radonhallinta Oy kaudu. Võtke ühendust!

Radoonitõrje ja radooni mõõtmised Eestis: Ardi Kuslap

Radooni mõõtja ja radoonitõrje erialane väljaõpe Soome kiirgus- ja tuumaohutus ametilt.

Ardi Kuslap, radooni mõõtja ja radoonitõrje erialane väljaõpe Soome kiirgus- ja tuumaohutus ametilt