Radooniriskiga piirkondi on kõikjal Eestis, aga eriti Põhja-Eestis. Tööruumides tuleb hakata radooni mõõtma.
Radooni mõõtmine töökohtadele ja avalikule sektorile

Tagage oma tööruumide turvalisus

Ka Eestis radooniriskiga piirkondades on tööandja kohustatud tööruumide siseõhu radoonisisaldus mõõtma. Telli teenused Soome suurima radooni eriala ettevõtte kohalikult eksperdilt Eestis!

Ka Eestis radooniriskiga piirkondades on tööandja kohustatud tööruumide siseõhu radoonisisaldus mõõtma

Radoon on tervisele ohtlik

Lõhnatu, maitsetu ja värvitu radioaktiivne gaas radoon kandub pinnasest osadesse Eesti hoonetesse ja pikaajaline mõju võib põhjustada ruumides töötavate inimeste tervisele tõsist ohtu. Radoonitaseme mõõtmine ongi ainus viis hoone siseõhu radoonisisaldust kindlaks teha.

 • Arvukate uuringute tulemusel on kindlaks tehtud radooni kopsuvähki tekitav mõju ja selle mõju on arvatavasti ka muude haigustega.
 • Igal aastal haigestub Eestis kopsuvähki 80–90 inimest radooni tõttu.
 • Eestis, nagu ka Soomes, on radoonist põhjustatud kiirgusdoosid kõrgemaid maailmas.

Tellige meilt radoonitaseme mõõtmispakett ning selgitame välja teie tööruumide olukorra!

Võtke ühendust!
Lasteaedades ja koolides Eestis radoonisisalduse viitetase siseõhus on vähem kui 200 bq/m³. Tööruumides tuleb hakata radooni mõõtma.

Lasteaedades ja koolides viitetase on väiksem

Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase Eestis on 300 bq/m³, välja arvatud juhul, kui tegevusala reguleerivates õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. Aastal 2018 jõustunud juhendis on sätestatud, et radoonitaseme mõõtmised kõrge radooniriskiga aladel tuleb teha hiljemalt 06. august 2023. a.

 • Mõõtmised tuleks läbi viia radooniriskiga piirkondades tööruumides, mis asuvad maa all, hoone keldrikorrusel või hoone esimesel korrusel.
 • Radooni mõõtmine tuleb tulevikus teha iga 10 või 5 aasta järel olenevalt sellest, kas õhu radoonisisaldus on kõrgem kui viitetase.
 • Kui tööruumides on radoonitaseme mõõtmise järel tehtud olulisi struktuurimuudatusi, on tööandja kohustatud mõõtetulemuse kontrollima.

Eestis valdkonna õigusaktide kohaselt on siseõhu viitetase lasteaedades ja koolides piiratud väiksemaks. See peaks olema vähem kui 200 bq/m³.

Meie radooni mõõtmise teenused erasektorile ja avalikule sektorile

Meie oleme radooniga seotud eriala suurim ettevõte Soomes ja haldame kõik radooni mõõtmise meetodid. Oleme regulaarselt kontaktis Eesti kiirguskaitsega nii, et meie andmed on ajakohased ka Eesti jaoks.

 • Pakume töökohtadel ja avalikele ruumidele radoonitaseme mõõtmisi usaldusväärse, sertifitseeritud meetodiga. Pikaajaline mõõtmine detektoritega Radtrak² kestab vähemalt kaks kuud ja viiakse läbi talveperioodil ajavahemikul 1. november – 30. aprill. Mõõtmine ei mõjuta töötamist ruumides.
 • Tööruumide siseõhu radoonisisaldus võib varieeruda näiteks vahelduva ventilatsiooni tõttu. Sellisel juhul on radooniga kokkupuute mõõtmine töö ajal kulusäästlik meetod selle osutamiseks, et tööruumide õhu radoonisisaldus on vähem kui viitetase.
 • Radooniga kokkupuute mõõtmine töö ajal toimub spetsiaalsete kalibreeritud pidevalt töötavate mõõturitega. Meie eksperdid viivad mõõtmised läbi ja raporteerivad tulemused regulatiivsete nõuete kohaselt. Radooniga kokkupuute mõõtmine töökohal töö ajal tuleb põhineda mõõteperioodil, mis kestab vähemalt seitse päeva ja viiakse läbi talveperioodil.

Radooni tervisekahjustused

 

 • Radooni tervisele kahjulik mõju tekib alati, kui viibitakse kõrge radoonisisaldusega ruumides. Radooni mõju ei ole otsene, vaid terviseprobleemid algavad alles aastate möödumisel.
 • Tervisele kahjulikud protsessid tekivad tavaliselt kopsudes, kus radoonist lähtuv tugev radioaktiivne alfakiirgus hakkab kahjustama inimese kõige nõrgemaid kopsukudesid.
 • Uuringute tulemusel on kindlaks tehtud radooni kopsuvähki tekitav mõju. Radooni mõju tagajärjel haigestub Eestis igal aastal 80–90 inimest kopsuvähki.
 • Radooni mõju on arvatavasti ka muude tõsiste haigustega, nagu laste ja noorte leukeemia puhul.
 • Radoon on õhus eriti ohtlik neile, kes suitsetavad.

Radooniriski Eestis

 • Eestis, nagu ka Soomes, on radoonist põhjustatud kiirgusdoosid kõrgemaid maailmas.
 • Põhjused selleks on ehitusmeetodid, ilmastu ja geoloogilised tingimused.
 • Eriti kõrge radooniriskiga alad on Põhja-Eestis, aga ka mujal.
 • Radoonitaseme mõõtmisi tuleks teha kõikidel kõrge radooniriskiga aladel. See kehtib ka nendel aladel asuvate ühepereelamute kohta.
 • Kõrge radooniriskiga aladel on tööandja kohustatud välja selgitama töökoha siseõhu radoonisisalduse.

Radoonitaseme piirväärtused Eestis

 • Eestis radoonisisalduse viitetase siseõhus on 300 bq/m³.
 • Lasteaedades ja koolides on viitetase piiratud väiksemaks, see peaks olema vähem kui 200 bq/m³.
 • Ka uutes ehitusprojektides siseõhu radoonisisaldus peab standardi (EVS 840:2017) järgi olema vähem kui 200 bq/m³.
 • Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juhiste järgi on eluruumide radoonisisalduse viitetasemeks 100 bq/m³.
 • Eesti Kiirguskeskuse ja Rootsi Kiirguskaitse Instituudi uuringud on näidanud, et Eesti elumajade siseõhu radoonisisaldus varieerub valdavalt 20–1000 bq/m³ piirides.

Radooniriskiga piirkonnad

 • Alutaguse vald, Haljala vald, Harku vald, Jõelähtme vald, Jõgeva vald, Jõhvi vald, Järva vald, Kadrina vald, Kastre vald, Keila linn, Kiili vald, Kohtla-Järve linn, Kose vald, Kuusalu vald, Luunja vald, Lääne-Harju vald, Lüganuse vald, Maardu linn, Mulgi vald, Narva linn, Narva-Jõesuu linn, Peipsiääre vald, Põhja-Sakala vald, Põltsamaa vald, Põlva vald, Rae vald, Rakvere linn, Rakvere vald, Saarde vald, Setomaa vald, Sillamäe linn, Tallinn, Tapa vald, Tartu linn, Tartu vald, Toila vald, Tõrva vald, Türi vald, Viimsi vald, Viljandi linn, Viljandi vald, Viru-Nigula vald, Võru vald, Väike-Maarja vald (Allikas: Keskkonnaministri 30. juuli 2018. a määrus nr 28)
 • Piirkondadel, mis on klassifitseeritud kui kõrge radooniriskiga, on tööandja kohustatud iga 10 aasta järel siseõhu radoonisisaldus mõõtma. Kui mõõtetulemus ületab piirväärtuse, mõõtmised tuleks toimuda iga 5 aasta järel.

Kuidas ettevalmistuda radoonitaseme mõõtmiseks?

 • Radoonidetektorid tuleks paigutada kahe kõige alumise korruse ruumidesse, mida kasutatakse elu- või tööruumidena.
 • Mõõtedetektorid paigutatakse umbes meetri kõrgusel põrandast.
 • Ühekorruselistes hoonetes tuleb detektorid paigutada erinevatesse kohtadesse.
 • Meie radoonidetektoreid on lihtne paigaldada, neid võib kinnitada nt. lambi või trepi külge.
 • Radoonitaseme mõõtmispakett sisaldab üht või mitut detektorit, selget ja lihtsat kasutusjuhendit, hermeetilisi tagastuskotte ning tagastuskoodi, millega detektorid saadetakse tasuta laborisse analüüsimisele.

Mõõtetulemuste analüüs

 • Meie saadetud detektorid Radtrak² on ülemaailmselt kõige enam radoonisisalduse usaldusväärseks mõõtmiseks kasutatavad vahendid.
 • Meetod vastab EVS-ISO 11665-4 standardi nõuetele. See on ka Soomes kiirgusseaduse järgi tunnustatud.
 • Meie radoonidetektorid analüüsitakse Rootsis asuvas ISO 17025 akrediteeringuga Radonova uurimislaboris.

Teenindame Eestis!

Raksystems pakub radooni mõõtmise teenuseid tarbijatele, elamuühistutele, ettevõtetele ning linnadele ja valdadele oma tütarettevõtte Suomen Radonhallinta Oy kaudu. Võtke ühendust!

Radoonitõrje ja radooni mõõtmised Eestis: Ardi Kuslap

Radooni mõõtja ja radoonitõrje erialane väljaõpe Soome kiirgus- ja tuumaohutus ametilt.

Ardi Kuslap, radooni mõõtja ja radoonitõrje erialane väljaõpe Soome kiirgus- ja tuumaohutus ametilt