Hyvinvoiva ihminen
HYVINVOIVA IHMINEN

Ihmisten hyvinvointi on lähellä sydäntämme.

Ihmisen hyvinvointi on monimuotoista. Tyytyväinen asiakas muun muassa voi hyvin rakennuksessa, jonne tuotimme asiantuntijapalveluitamme hyvällä tekemisen meiningillä.

Hyvin ja eettisesti johdettu yritys, jossa on turvallinen ja rohkaiseva ilmapiiri

Tiedämme, että menestyvän liiketoiminnan taustalla on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Siksi meille on erityisen tärkeää, että työntekijämme voivat hyvin työskennellessään, pitävät työympäristöä turvallisena ja yhdenvertaisena ja pystyvät siksi palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla.

Toimintamme yksi kulmakivistä on hyvä johtaminen, johon sisältyvät eettinen liiketoiminta ja vastuullisuus koko arvoketjussamme. Vahva luottamuksemme työntekijöihimme ja heidän haluunsa oppia ja kehittyä on yhtiömme pitkän tähtäimen arvolupaus. Toimimme laadukkaasti, toimitamme laatua ja rakennamme luottamuksellista suhdetta asiakkaisiimme. Tärkeimmät periaatteemme liittyen liiketoiminnan etiikkaan sekä yhteiskunnalliseen ja ympäristöön liittyvään suorituskykyymme on kuvattu liiketoimintaperiaatteissamme (Code of Conduct). Periaatteet julkaistiin vuonna 2023, ja tapahtumia seurataan vuodesta 2023 alkaen.

Edellytämme liiketoiminnaltamme taloudellista kannattavuutta ja vakautta, joka luo edellytykset pitkäjänteiselle työlle asiakkaidemme, työntekijöidemme ja omistajiemme hyväksi. Kasvustrategiamme tukee työpaikkojen lisäämistä Ruotsissa ja Suomessa, mikä tekee meistä osallisia myös sosiaalisen hyvinvoinnin luomiseen.

Henkilöstön hyvinvointi, eNPS

Teemme vuosittain henkilöstökyselyn yhtiötasolla. Viimeisin henkilöstökysely vuodelta 2022 osoittaa, että työntekijöiden tyytyväisyys ja hyvinvointi ovat hyvällä tasolla. Työntekijöiden nettosuositteluindeksi eli eNPS-arvo on +21 (arvoasteikolla -100 – +100). Suomessa tulos oli +38. Tulosta pidetään hyvänä, jos arvo on välillä +10 – +30.

Työntekijöiden turvallisuus on tärkeintä

Seuraamme vuoden aikana tapahtuneiden tapaturmien määrää yhdessä työterveyshuollon kanssa. Vuonna 2022 tapaturmia oli yhteensä 11, joista kahdeksan Suomessa ja kolme Ruotsissa. Tämä tarkoittaa, että kirjattavien tapaturmien kokonaissuhde (Total Recordable Incident Rate, TRIR) oli noin 2,0 laskettuna Raksystemsin työntekijämäärälle vuonna 2022. Yksityisen teollisuuden keskimääräinen TRIR oli 2,7 vuonna 2021 BLS:n (U.S. Bureau of Labor Statistics) perusteella. Raksystemsin tavoitteena on, että TRIR olla yhtä suuri kuin nolla.

Henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2022

Vuoden 2022 lopussa Raksystemsillä oli yhteensä 627 työntekijää. Työntekijöistä 65 % työskentelee Suomessa ja 35 % Ruotsissa. Noin 36 % Raksystems-konsernin työntekijöistä on naisia ja 64 % miehiä. Työntekijämäärä kasvoi erityisesti yrityskauppojen vuoksi. Vuonna 2022 EcoReal Oy Suomesta ja Aquademica AB Ruotsista liittyivät Raksystemsiin.

Varmistamme ihmisten hyvinvoinnin Pohjoismaiden parhaalla osaamisella

Tarjoamme Pohjoismaiden parasta osaamista kiinteistöjen ja ympäristön hyvinvoinnin parantamiseen. Tärkeimpiä asioita meille ovat inspiroiva yrityskulttuuri, henkilöstön kehittyminen ja työntekijöiden hyvinvointi. Prioriteettejamme ovat kannattava liiketoiminta ja eettisyys. Varmistamme vastuullisen toiminnan koko arvoketjussamme.

Hyvinvoiva ihminen – vuoden 2022 KPI-mittarit

21 eNPS
henkilöstötyytyväisyys

2.0 TRI
kirjattavien työtapaturmien kokonaissuhde

1.1
henkilöstön koulutuspäivät

73,6 M€
liikevaihto

32M€
verojalanjälki