Hyvinvoiva ympäristö
HYVINVOIVA YMPÄRISTÖ

Vähennämme palveluillamme kiinteistöjen ympäristövaikutuksia.

Työtämme on rohkaista ja tukea asiakkaitamme tekemään kestävämpiä valintoihin ympäristö huomioiden.

Positiivinen vaikutus ilmastoon palveluidemme kautta

Paras tapa, miten voimme vaikuttaa ympäristöön, on palveluidemme kautta. Siksi pyrimme kaikessa asiantuntijatyössämme ratkaisuihin, jotka vähentävät hiilijalanjälkeä, esimerkiksi parantamalla rakennusten energiatehokkuutta. Positiivista ilmastovaikutusta voidaan mitata hiilikädenjäljellä. Hiilikädenjälki ilmaisee tuotteen tai palvelun käyttämisen ilmastohyötyjä, toisin kuin hiilijalanjälki, joka kuvaa yhtiön toiminnan negatiivisia ilmastovaikutuksia.

Oma hiilijalanjälkemme

Tavoitteemme on olla hiilineutraali suorien päästöjen sekä ostetun energian päästöjen (scope 1 ja 2) suhteen vuoteen 2025 mennessä. Olemme luoneet tiekartan hiilijalanjäljen pienentämiselle.

Raksystemsin toiminta on palveluiden tarjoamista, joten hiilijalanjälkemme koostuu lähinnä toimistojen energiankulutuksesta sekä matkustuksesta. Vuonna 2022 kokonaishiilijalanjälkemme Suomessa oli 600 tCO2e, ja päästöt työntekijää kohti laskivat edellisestä vuodesta 18 %. Ruotsissa hiilijalanjälki oli 207 tCO2e. Ruotsin huomattavasti pienempi hiilijalanjälki on seurausta sähköntuotannon alemmista päästöistä.

Oma hiilikädenjälkemme

Vuonna 2022 energiaan liittyvät palvelumme* säästivät asiakkailtamme jopa 58 GWh energiaa. Tämä tarkoittaa, että palvelut vähensivät asiakkaidemme energiaan liittyviä päästöjä jopa 8 989 tCO2.

Uuden Geolo-ratkaisun kautta toimitimme asiakkaillemme uusiutuvaa energiaa yhteensä 338 tCO2e:n edestä vuonna 2022. Tämän lisäksi EcoReal Oy:n energiaremontit vähensivät asiakkaiden päästöjä jopa 66 700 tCO2e vuonna 2022.

Tunnuslukujen perusteella hiilikädenjälkemme oli yli 76 000 tCO2e. Tämä tarkoittaa, että positiivinen ilmastovaikutuksemme on 94 kertaa suurempi kuin hiilijalanjälkemme.

* Sisältäen energia-auditoinnit Suomessa vuonna 2022 (pl. EcoReal)

EU-taksonomia

EU-taksonomia on luokitusjärjestelmä, jossa on lueteltu eniten päästöjä aiheuttavat taloudelliset toimet sekä määritetty kriteerit niiden vastuullisuustoimenpiteille. Raksystemsin palvelut ovat lähinnä konsultointia, joka ei itsessään aiheuta päästöjä. Vain 5,5 % Raksystemsin liikevaihdosta on EU-taksonomiakelpoista ja 70 % taksonomiakelpoisista palveluista liittyy ammattimaisiin energiapalveluihin.

Olemme tunnistaneet, että ammattimaiset energiasuorituskykyyn liittyvät palvelumme, energiaremonttimme sekä Geolo-innovaatiomme, joka tuottaa maalämpöä ja -jäähdytystä, kuuluvat taksonomian piiriin. Olemme myös arvioineet, miten taksonomian mukainen kukin toimintomme on. Vuonna 2022 mikään palveluistamme ei ollut taksonomian mukainen. Tavoitteemme on parantaa taksonomianmukaisuuttamme vuoden 2023 aikana. Tavoitteemme on parantaa EU:n taksonomian yhdenmukaistamista vuoden 2023 aikana.

Autamme asiakkaitamme tukemaan ympäristöä ja työskentelemään ilmastonmuutoksen torjumiseksi

Pyrimme auttamaan asiakkaitamme vähentämään ilmastopäästöjään sekä tukemaan luonnon monimuotoisuutta.

Pyrimme myös itse saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2025 mennessä.

Tavoitteenamme on mitata positiivista vaikutustamme ympäristöön sekä ihmisiin ja yhteiskuntaan vuosittain vastuullisuusraportoinnin kautta.

Hyvinvoiva ympäristö – vuoden 2022 KPI-mittarit

338 tCO2e
Geolon avulla tuotettua uusiutuvaa energiaa

76 000 tCO2e
palveluittemme hiilikädenjälki

807 tCO2e
toimintamme hiilijalanjälki

5,5%
Raksystemsin liikevaihdosta on EU-taksonomiakelpoista

Ota yhteyttä!

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.