Turvallinen ja terveellinen uudisasunto rakentuu yhdessä Raksystemsin kanssa

Puolueettoman rakennustyön tarkkailijan palkkaaminen kannattaa monestakin syystä. Anna kokeneiden tarkkailijoidemme auttaa!

1. Osakkaiden edunvalvonta varmistettu

Rakennustyön tarkkailija on uudisasunnon ostajien edustaja työmaalla. Ilman rakennustyön tarkkailijaa rakennushankkeissa ei ole urakoitsijasta riippumatonta tahoa valvomassa rakentamisen laatua.

Tarkkailijan palkkaamisesta päätetään Asuntokauppalain vaatimassa osakkeenostajien kokouksessa. Rakennuttaja järjestää kokouksen, kun vähintään 1/4 yhtiön asunnoista on myyty.

2. Dokumentointi kunnossa

Rakennustyön tarkkailijapalveluun sisältyy työmaan tarkkailukäynnit ja rakennustyön edistymisen seuranta. Tarkkailija osallistuu tarvittaessa myös työmaakokouksiin ja valvoo siellä ostajien etua. Tarkkailija raportoi havainnoistaan osakkeenomistajille. Tarkkailijan toimikausi kestää rakentamisen loppuun asti ja hänen palkkionsa maksaa taloyhtiö.

Tarkkailija dokumentoi kirjallisesti havaintonsa, joilla on suuri vaikutus rakennuksen terveellisyyteen ja asumisviihtyvyyteen. Valokuvin varustetusta tarkkailudokumentista on hyötyä myös myöhemmin esimerkiksi peruskorjaus- tai remontointitilanteissa.

3. Rahaa ja aikaa säästyy

Rakennustyön tarkkailijan tavoitteena on ennaltaehkäistä rakennusvirheiden syntymistä sekä välittää ostajille tietoa työmaan tapahtumista. Parhaimmassa tapauksessa tarkkailija huomaa rakennusvirheet työmaalla niin, että rakennusliike saa virheet korjattua ajoissa. Näin ostajilta kuluu vähemmän rahaa talon valmistumisen ja muuton jälkeisiin korjauksiin.

Tarkkailijan palkkio on todella pieni osa kokonaiskustannuksia. Esimerkiksi 40 m2 asunnon kohdalla tarkkailijan kustannukset ovat noin 100 euroa, joka on pieni kustannus esim. 150 000 euron arvoiseen asunnon hintaan nähden.

Asunnon ostaminen uudesta yhtiöstä on hyvin erilainen projekti. Ostopäätös joudutaan tekemään vain rakennuspiirustusten, havainnekuvien ja rakennuttajan luomien mielikuvien pohjalta. Ostaja onkin tässä vaiheessa aika yksin eikä rakennuttamista pysty itse valvomaan. Vaikka rakennuttaja oli hyvässä maineessa oleva yhtiö ja kaikki tuntui olevan kunnossa, halusimme ostajien kesken palkata puolueettoman ja ulkopuolisen rakennustyön tarkkailijan seuraamaan ja raportoimaan rakentamisen edistymisestä sekä valvomaan, että kaikissa rakentamisen vaiheissa noudatetaan hyvää rakennustapaa ja voimassa olevia rakennusmääräyksiä. Yhteistyö Raksystemsin kanssa on toiminut erinomaisesti ja olemme toimintaan hyvin tyytyväisiä’’.

Asunto Oy Casa Oran hallituksen jäsen Mika Arhi

Ota yhteyttä!

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.