Simonkalliontien taloyhtiön rakennustyön valvonta.

Märkätilasaneerauksella lisää asumisviihtyvyyttä 1990-luvulla valmistuneeseen taloyhtiöön – As Oy Simonkalliontie 10 rakennustyön valvonta

Vantaan Simonkalliossa sijaitsevan kahden kerrostalon, neljän rappukäytävän ja 48 asunnon kerrostaloyhtiön märkätilat uusittiin. Korjaushankkeen urakointi aloitettiin tammikuussa 2019, valmista tuli helmikuun lopulla 2020. Asukkaille korjaushanke on tarkoittanut neljän viikon asumishaitta-aikaa, kuivatusta tarvinneissa kylpyhuoneissa haitta-aika on ollut 4-6 viikkoa.

Märkätilasaneerauksessa uusittiin kylpyhuoneiden pinnat

Märkätilasaneerauksessa kerrostalon kylpyhuoneiden pintamateriaalit uusittiin ja LVIS-tekniikan osalta uusittiin vesijohdot runkolinjasta saakka, vesikalustus sekä sähkökalustus.

Taloyhtiössä asuntojen saunojen osalta pintamateriaalien uusiminen oli mahdollista toteuttaa lisätöinä osakkaan niin halutessa. Pariin asuntoon osakkaat olivat teetättäneet saneerausta ennen itse kylpyhuoneremontin, ja nämä lähiaikoina remontoidut märkätilat jätettiin saneerauksen ulkopuolelle.

Simonkalliontiellä kylpyhuoneiden vanhat pinnat purettiin betoni-/teräspinnalle asti. Alkuperäisesti kohteen kylpyhuoneet olivat elementtikylpyhuoneita, joiden teräsrunkoon ei saneerauksessa koskettu. Mikäli kylpyhuoneen teräsrakenteet olisi purettu, olisi se tiennyt remonttitarpeita myös keittiön puolelle, sillä kylpyhuoneiden toinen seinä on asuntojen keittiöiden suuntaisesti.

Vain pintamateriaalien ja vesieristyksen uusiminen tarkoitti kohteessa myös sitä, että vesikiertoinen lattialämmitys saatiin säilytettyä asunnoissa ennallaan, ja sitä kautta myös saneerauksen kokonaiskustannukset pysyivät maltillisina.

Raksystemsin asiantuntijapalveluiden avulla kilpailutus ja urakka käyntiin

Simonkalliontiellä kohteen märkätilasaneeraus päätettiin toteuttaa työselityksen ja kiinteistön alkuperäisten suunnitelmien avulla. Tapaa pystyttiin hyödyntämään kohteessa, sillä itse remontoitavien tilojen pohjaratkaisuihin tai rakenteisiin ei tehty muutoksia.

Kohteeseen toteutettiin Raksystemsin toimesta urakan kilpailutus sekä urakkavaiheen valvonta. Kilpailutuksen valmisteluun kuului urakkaohjelman turvallisuusasiakirjan, työselityksen ja tarjouspyynnön laadinta sekä tarjouspyynnön lähettäminen ja tarjousten vertailu. Urakkasopimus valmisteltiin asiakkaan valitseman urakoitsijan kanssa. Laadimme taloyhtiölle urakkasopimuksen ja käsittelimme tarvittavat asiakirjat sopimusta varten.

”Meillä ei ollut taloyhtiön hallituksessa tietoa ja taitoa urakka-asiakirjojen laadinnasta, kilpailutuksesta sekä työmaan valvonnasta, siksi halusimme koko paketin yhdeltä tunnetulta toimijalta. Raksystemsin asiantuntija, Jyrki Hiltunen, oli paras valinta hommaan.”

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Kare Grönberg

Rakennushankkeen valvonnan hyödyt taloyhtiölle

Valvonnan avulla taloyhtiö varmistuu siitä, että hanke toteutetaan sopimuksen mukaisesti, yleisten rakennusohjeiden ja -säännösten mukaisesti, hyvää rakennustapaa noudattaen.

Asukkaat ja osakkaat voivat varmistua remontoidun kotinsa turvallisuudesta ja terveellisyydestä, kun asiantuntijan apua hyödynnetään. Taloyhtiölle valvoja on korjaushankkeissa tuki ja turva sille, että hanke toteutuu sopimuksen ja taloyhtiön edun mukaisesti.

Simonkalliontien taloyhtiön rakennustyön valvonta.
Simonkalliontien taloyhtiön rakennustyön valvonta.
Simonkalliontien taloyhtiön rakennustyön valvonta.
Simonkalliontien taloyhtiön rakennustyön valvonta.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp