Työhygieeniset mittaukset todentava pölyntorjunnan onnistumista.

Asiakastarina: intohimo pölyntorjuntaa kohtaan yhdistää

Matti Harle, jota on useasti tituleerattu pölyntorjunnan pioneeriksi ja mestariksi, työskentelee Rakennusliike Konttisella puhtaudenhallinnan ja pölyntorjunnan ammattilaisena rakennuskohteissa. Raksystemsin asiantuntijoiden tekemät työhygieeniset mittaukset auttoivat todentamaan toimenpiteiden onnistumista.

Puhtaudenhallinnan tutkimustyö vakuutti ja jäi mieleen

Jo vuodesta 2013 asti Raksystemsin sisäilma-asiantuntijan Anna Kokkosen nimi on ollut Harlelle tuttu, sillä hän oli tutustunut Kokkosen tutkimuksiin puhtaudenhallinnasta ja hyödyntänyt aineistoa omassa työssään. Harle oli ollut jo jonkin aikaa aktiivinen sosiaalisessa mediassa pölyntorjunnan osalta, mikä johti onnekkaaseen lopputulokseen kaikkien kannalta.

”Olin seurannut Annan työtä jo useamman vuoden, sillä hän on erittäin arvostettu tutkija alalla. Olikin onnellinen sattumus, kun Anna oli minuun ensimmäisenä yhteydessä sosiaalisen median kautta ja halusi kuulla lisää käyttämistäni menetelmistä pölyntorjunnassa”, kertoo Harle iloisesti.

Pölyntorjunta mahdollistaa turvalliset työolot

Vuonna 2020 astui voimaan asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (VNa 1267/2019), joka vaatii rakennuttajaa arvioimaan työntekijän altistumista kvartsipölylle. Altistumista halutaan ehkäistä, jotta parempaa työturvallisuutta voidaan edistää. Onnistuneen pölyntorjunnan myötä myös loppukäyttäjälle voidaan tarjota turvalliset ja terveet olot.

Harle on erityisen kiinnostunut rakentamisen laadusta ja avustaa työmaajohtoa hankkeissa pölynhallinnan ja -torjunnan suunnittelussa ja teknisessä toteuttamisessa. Työ sisältää esimerkiksi ilmanpuhdistimien käyttöä sekä ilman yli- ja alipaineistuksia. Harle osaa myös valita osaavat asiantuntijat puhtaudenhallinnan tueksi, jotta loppuasiakkaita, esimerkiksi kouluja ja päiväkoteja, voidaan palvella entistä paremmin.

Työhygieeniset mittaukset todentavat laadukkaan työn

Harlen toimenpiteiden onnistumisen todentamiseen tarvittiin ulkopuolista asiantuntijatahoa suorittamaan virallista raportointia ja seuraamaan työntekijöiden mahdollista pölylle altistumista. Tämän takia Raksystems kutsuttiin paikalle suorittamaan työhygieenisiä mittauksia, kun ensimmäinen sopiva kohde tuli vastaan.

”Tutustumisen jälkeen pian tulikin jo projekti eteen, jossa piti tehdä työhygieenisiä mittauksia. Otin Annaan yhteyttä, koska tiesin, että hänestä saa ainakin hyvän asiantuntijan kohteeseen. Oli hienoa päästä tekemään vihdoinkin yhteistyötä. Ammattitaitoon kuuluu se, että kaikkea ei tarvitse itse tietää tai osata. Täytyy vain tietää, kuka on se, joka osaa ja tietää”, avaa Harle yhteistyön alkua.

”Kohteissa on aina saatu mittauksista erittäin hyviä tuloksia, mikä antaa ulkopuolisen vahvistuksen Harlen osaamiselle ja on tärkeä merkki siitä, että pölynhallinnan tekeminen on hyvällä tasolla”, kertoo Anna Kokkonen.

 Raksystems ja Rakennusliike Konttinen ovat työskennelleet nyt neljässä eri kohteessa yhdessä, muun muassa Nilsiän urheilutalon ja Länsi-Puijon koulun kanssa.

Tietoisuutta pölyntorjunnasta halutaan lisää

Yhteistyö on jatkunut myös kohteiden ulkopuolella, kun Kokkonen ja Harle ovat olleet puhumassa puhtaudenhallinnasta webinaareissa ja eri keskustelutilaisuuksissa. Pölynhallinnan piirit ovat vielä aika pienet, minkä takia Harle pitää aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa, verkostoitumista, kokemuksien jakamista sekä toisten näkemyksen kuuntelemista ja vahvistamista tärkeänä. Hän haluaa myös lisätä alan vetovoimaa ja tuoda työssä viihtyisyyttä esiin, jotta myös nuorilla olisi intoa hakeutua alalle.

”Pölyntorjuntaa ei pidetä vielä merkityksellisenä vaarana, koska ongelmaa ei voi paljaalla silmällä havaita. Onneksi aihe on viime aikoina tullut enemmän esille työturvallisuuden tärkeyden kautta. Kyllähän tässä on paljon valistustyötä ehditty tekemään”, Harle nauraa.

Sujuvaa yhteistyötä

Yhteistyössä parasta on Harlen mukaan ollut Anna Kokkosen ja Miikka Kronqvistin kanssa työskenteleminen. Yhdessä on saavutettu hyviä tuloksia ja yhteistyötä tullaan laajentamaan entisestään, kun Harle toivoo pääsevänsä käyttämään myös Raksystemsin muita palveluita uusissa hankkeissa.

”Raksystemsillä on hyvin ystävällinen, helposti lähestyttävä ja ihmisläheinen ilmapiiri. Kysymyksin saa aina nopeasti vastauksen, työ etenee nopeallakin aikataululla ja joustavasti. Yhteistyö on sujunut erittäin hyvin ja tulee jatkumaan varmasti myös tulevaisuudessa, sillä uskon että yhteinen matkamme näiden huippuasiantuntijoiden kanssa on vasta alkutaipaleella.”

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp