Tulkinkuja 3 saavutti LEED-sertifikaatin.

Asuinrakennus Tulkinkuja 3 saavutti LEED-ympäristösertifikaatin

Tulkinkuja 3 on Suomen ensimmäinen LEED v4 Gold-luokituksen saavuttanut asuinrakennus. Raksystems Green Building Services -divisioona konsultoi hankkeen sertifioinnin, jotta toivottu luokitustaso saatiin saavutettua.

Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos

Ympäristöystävälliset rakennukset ovat joustavia ja muutoskykyisiä, jotta ne pitkäikäisinä kestävät aikaa ja toimivat monta eri käyttötarkoitusta varten. Espoon Leppävaarassa sijaitseva kohde on alun perin toimistotiloiksi tarkoitettu rakennus, joka on rakennettu 1980-luvulla. Nyt peruskorjauksen yhteydessä toimistorakennus muutettiin asuinkäyttöön.

Kohde saavutti LEED Gold -tason hankevaiheen ympäristöluokituksen 7.10.2021 hyvillä pisteillä. Gold-taso on LEED-sertifioinnin toiseksi korkein luokitustaso. Asuinrakennuksen sertifioinnissa käytettiin LEED v4 New Construction -luokitusjärjestelmää, jota on mahdollista käyttää uudisrakennusten lisäksi myös laajoille peruskorjauksille.

”Peruskorjattava hanke oli mielenkiintoinen sertifioitava. Toisaalta säilytettävä runko asetti hankkeelle omat reunaehtonsa, mutta toisaalta energiatehokkuutta saatiin kuitenkin kehitetty merkittävästi ja rakenteiden kierrätysaste vietyä hyvin korkeaksi. Yhteistyö projektiryhmän kesken sujui mutkattomasti koko hankkeen ajan”, kertoo Raksystems GBS:n johtava asiantuntija Sami Nevala.

”Otamme ilolla vastaan Julille myönnetyn LEED Gold sertifikaatin. Olemme suunnannäyttäjä siinä, miten kiinteistöala voi monin keinoin tehdä työtä ilmastokuormansa pienentämiseksi. Sertifikaatit ja jatkuva kehittämistyö ovat esimerkkejä keinoista päästä kohti päämääriä” kertoo Juli Livingin maajohtaja Lotta Sjöberg.

LEED todentaa rakennuksen ympäristöystävällisyyden

Ympäristösertifikaatti on kolmannen osapuolen varmentama laatuleima korjaushankkeen ympäristötehokkuudesta. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on yhdysvaltalaisen U.S. Green Building Councilin ylläpitämä ympäristösertifikaatti, joka arvioi kattavasti kestävän kehityksen ratkaisuja rakentamisessa ja suunnittelussa. Tässä maailman käytetyimmässä sertifiointijärjestelmässä arvioidaan tilojen, rakennusten ja alueiden ympäristöominaisuuksia.

Sertifikaatti todentaa, että rakennus on suunniteltu ja rakennettu tiukkojen ympäristötavoitteiden mukaisesti. Sertifiointijärjestelmän New Construction -luokituksen avulla kohteen peruskorjauksen vastuulliselle ja ympäristöystävälliselle suunnittelulle saatiin luotua selkeät raamit ja tehtävät toimenpiteet, jotta toivottu luokitustaso voitiin saavuttaa.

Energiatehokas asuinrakennus hyvällä sijainnilla

Raksystems toimi koko sertifiointiprosessin ajan projektin konsulttina ja ohjaajana. Green Building Services -divisioonan asiantuntija ohjasivat ja valvoivat prosessin aikana, että vaaditut kriteerit saavutettiin ja tavoiteltu sertifioinnin taso saatiin varmistettua. Kohde saavutti erinomaiset pisteet sijainnin, energiatehokkuuden ja vedenkäytön suhteen. Rakennus sijaitsee hyvien julkisen liikenteen yhteyksien ja monipuolisten palveluiden lähellä. 

Rakennuksen rakennusvaipan lämmöneristyksiä parannettiin peruskorjauksen yhteydessä ja ilmanvaihtoon lisättiin tehokas lämmön talteenotto. Rakennuksen runko ja ulkoseinärakenteet säilytettiin peruskorjauksen yhteydessä, mikä vähensi merkittävästi purkujätteen määrää ja tarvittavien uusien rakennusmateriaalien hiilijalanjälkeä. Myös vedenkulutusta pienennettiin hyödyntämällä pienivirtaamaisia vesikalusteita.

Tulkinkuja 3 saavutti LEED-sertifikaatin.
Tulkinkuja 3 saavutti LEED-sertifikaatin.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp