As Oy Jyväskylän Jyvälänrinteen vuositarkastuksen ennakkotarkastus referenssi Raksystems

Asunto Oy Jyväskylän Jyvälänrinteen vuositarkastuksen ennakkotarkastus

Asunto Oy Jyväskylän Jyvälänrinteen talot valmistuivat vuonna 2017. Noin vuosi valmistumisen jälkeen, taloyhtiölle tuli toteuttaa Asuntokauppalain vaatima vuositarkastus. Jotta myyjälle osattaisiin esittää vuositarkastuksessa mahdollisimman kattavasti korjattavat puutteet, taloyhtiö valitsi Raksystemsin tekemään taloyhtiöön vuositarkastuksen ennakkotarkastuksen.

Taloyhtiön vuositarkastuksen ennakkotarkastuksen toteutus

Raksystemsin kolmihenkinen asiantuntijaryhmä toteutti taloyhtiön vuositarkastuksen ennakkotarkastuksen rakennusten ulkopuolisilta rakennusten ulkopuolisilta osilta sekä teknisissä ja yleisissä tiloissa ja lisäksi kuudessa asuinhuoneistossa.

Tarkastuksen aikana tutustuttiin taloyhtiön teknisiin asiakirjoihin sekä haastateltiin isännöitsijää, hallitusjäsentä ja tarkastusaikana paikalla olleita asukkaita.

Taloyhtiössä oltiin tyytyväisiä siihen, että ennakkotarkastuksen tekijäksi valittiin juuri Raksystems. Heidän asiantuntijansa olivat selvästi ammattilaisia, joiden osaaminen ja sitoutuneisuus projektiin herätti luottamuksen heti kättelyssä.

Odotukset tarkastuksesta jopa ylittyivät”, taloyhtiön isännöitsijä Ritva Hyytiä Jyväskylän Isännöintitiimi Oy:sta kertoo.

Isännöitsijä on tyytyväinen prosessiin

Lopputuloksena tarkastuksesta laadittiin raportti, jossa tarkastushavainnot esitettiin sijaintitiedoin virhe- ja puuteluettelon muodossa. Ammattilaisen tekemä virhe- ja puuteluettelo helpottaa yhteisymmärrykseen pääsemistä osapuolten välisissä takuukorjauksiin liittyvissä neuvotteluissa.

Raksystemsin asiantuntijat toteuttivat tarkastuksen asiantuntevasti. He perehtyivät huolellisesti käytettävissä olevaan dokumentaatioon ja puutteet tuotiin selkeästi esille sekä kirjallisesti raportissa että suullisesti. Havaittujen puutteiden esille tuomisesta oli selvä rahanarvoinen hyöty taloyhtiölle”, lopettaa Hyytiä.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp