Fiskars energiakatselmus referenssi Raksystems

Energiakatselmukset lähtötietoina Fiskarsin ruukkialueen korjaushankkeille

Fiskarsin ruukkialue tähtää energiatehokkuuden parantamiseen. Toteutimme Fiskarsin ruukkialueen Aurapajan ja Fiskarsin Panimon rakennukseen energiakatselmukset ja U-arvon mittauksen. Ruukin päärakennukseen eli Kivitaloon tehtiin myös U-arvon mittaus sekä Wärdhusiin energiatodistukset ja energiakatselmukset.

Aurapajan ja Fiskarsin Panimon katselmukset suoritettiin marraskuussa 2018 ja Wärdhusin keväällä 2021. Kokonaisuus toteutettiin Kulttuuriperinnön vaaliminen. Ohjeita historiallisten rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen -standardin mukaisesti.

Rakennusten energiakatselmukset olivat osa Fiskarsin ruukkialueen korjaushankkeiden lähtötietoja. Tilaajan tavoitteena oli parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta, suunnitella korjaushankkeita ja vaalia rakennuksien elinkaarta.

Fiskarsin Aurapaja on vuonna 1914 valmistunut rakennus, jossa valmistettiin nimensä mukaisesti auroja. Nykyään rakennuksesta löytyy myymälä-, työ- ja toimistotiloja. Fiskarsin päärakennus, Kivitalo, rakennettiin vuosina 1816-1822. Kivitalo toimii tänä päivänä Fiskars-yhtiön edustustilana. Fiskarsin Wärdhus-rakennuksessa sijaitsevat ravintola ja hotelli.

Energiakatselmuksella selvitetään kiinteistön tärkeimmät energiatehostamisen kohteet

Yrityksen energiakatselmuksen tavoitteena on saada yritykset lisäämään energiatehokkuuttaan ja kasvattamaan energiansäästöjään.

Katselmukseen sisältyy muun muassa kokonaisenergiankulutuksen kartoitus, joka voi koostua toimi- tai liiketilojen energiankulutuksesta, tuotantoprosessista tai esimerkiksi polttoaineista. Lisäksi katselmukseen kuuluu kiinteistökohtaisia katselmuksia.

Loppuraportissa kerrotaan tärkeimmät energiantehostamisen kohteet sekä käydään mittaustulokset läpi. Raporttiin sisältyy myös kuvia kohteesta.

Wärhusiin tehtiin myös energiatodistus. Energiatodistus perustuu kokonaisvaltaiseen energialaskentaan, jossa huomioidaan rakennuksen rakenteiden ja järjestelmien ominaisuudet. Se antaa yleiskuvan kiinteistön rakenteiden ja järjestelmien ominaisuuksista sekä standardikäyttöön perustuvasta ostoenergianmäärästä.

Tutkimusmenetelmäksi valikoitui Rapid U -menetelmä asiakkaan tarpeiden ja kohteen mukaan

Fiskarsin tutkittaviin kiinteistöihin tehtiin U-arvomittauksia. U-arvo kertoo rakenteen eristävyyden, eli kuinka hyvin rakenne estää lämmön siirtymistä johtumisen kautta. Mitä korkeampi arvo on, sitä enemmän lämpöä siirtyy ulos. Mittauksia voidaan tehdä melko vapaasti rakennekohtaisesti yläpohjien, ulkoseinien, alapohjien, ikkunoiden ja ovien osalta lämmityskauden aikana.

Fiskarsin tutkittavat kiinteistöt käsittivät noin sata mittauspistettä. Uusi mittausmenetelmä, Rapid U, mahdollistaa kustannustehokkaan tavan mitata nopeasti U-arvoja. Yksi mittaus kestää noin tunnin verran, ja samalla kertaa pystytään tallentamaan jopa 10-20 mittarin tulokset.

Varsinkin vanhojen rakennusten osalta voidaan olettaa merkittäviä eroja U-arvojen suhteen rakennuksen eri kohdissa. Tämä johtuu rakennusaikana käytettävissä olleiden eristerakenteiden epätasalaatuisuudesta, rakenteiden kulumisesta ja niiden altistumisesta kosteudelle. Näiden seikkojen myötä kiinteistönomistaja halusi saada laajaotantaisen U-arvojen kartoituksen rakennuksista, ja tutkimusmenetelmäksi valikoitui Rapid U -menetelmä.

Fiskarsin energiakatselmusten ja mittausten tekoon osallistui neljä Raksystemsin asiantuntijaa. Noin sadan mittauspisteen läpikäymiseen meni kaksi työpäivää. Kohteessa tehtiin myös rakennuksen lämpökuvauksia osana U-arvomittauksia.

Katselmuksien ja mittausten avulla tarkat lähtötiedot korjaushankkeisiin

Fiskars Oyj:n rakennuspäällikkö Jerker Fagerholm mainitsi mittausten olevan arvokasta tietoa korjaushankkeita suunniteltaessa. Raksystemsin johtavan energia-asiantuntijan, Antti Hatsalan, mukaan U-arvojen mittaus antaa merkittäviä lisätietoja perinteisiin tutkimusmenetelmiin nähden korjaushankkeiden suunnittelussa.

”Tilaajana saan paljon tärkeää ja hyödyllistä tietoa rakenteiden U-arvoista, mikä auttaa arviointia tilanteissa, joissa suunnitellaan laajoja korjauksia. Mittauksien avulla päästään paljon helpommin kiinni siihen, mitä kannattaa esimerkiksi lisäeristää tai uusia”, kertoo Fagerholm.

Tutkimusten on määrä jatkua

Hyvin hoidetut energiakatselmukset poikivat jatkoa ja tutkimuksia on tarkoitus teettää lisää alueelle, esimerkiksi kehittyneen sensoritekniikan avulla.

Osaan Fiskarsin ruukin rakennuksista on suunnitteilla käyttötarkoitusten muutoksia. Muutoksiin liittyy poikkeuksetta myös tarve parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja pidentää niiden elinkaarta. Mittausten ja kartoitusten avulla suunnittelun pohjalle ja päätöksen teon tueksi saadaan relevanttia tietoa kiinteistöjen rakennusteknisestä kunnosta.

Fiskars energiakatselmus referenssi Raksystems
Fiskars energiakatselmus referenssi Raksystems

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp