Martti Talvela -kampus Juvalla saavutti RTS-sertifkaatin.

Juvan Martti Talvela -kampus saavutti neljän tähden RTS-sertifioinnin

Juvan Martti Talvela -kampus on saavuttanut ensimmäisenä kohteena Suomessa RTS-sertifioinnin neljän tähden luokitustason. Raksystems Green Building Services -divisioona konsultoi hankkeessa ympäristöluokituksen lisäksi elinkaaritavoitteita sekä TerveTalo-suunnittelua. Hanke toteutettiin elinkaarimallilla, jossa YIT Suomi Oy toimi pääurakoitsijana ja palveluntuottajana.

RTS-sertifiointi antaa kotimaisen ympäristötakuun

RTS-sertifiointi on suomalainen ympäristöluokitusjärjestelmä, joka ottaa kotimaiset erityispiirteet huomioon arvioitaessa rakennuksen ympäristöystävällisyyttä. Suomen oloihin kehitetty sertifikaatti keskittyy mm. energiatehokkuuteen, kosteudenhallintaan, sisäilmaan sekä ylläpidon kannalta kestäviin ratkaisuihin. Raksystems GBS oli alusta asti mukana asettamassa sertifioinnin tavoitteita ja suunnittelemassa toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi. Hankkeessa päätettiin ottaa tavoitteeksi toiseksi korkein neljän tähden luokitustaso. Lue tarkemmin RTS-sertifioinnista täältä.

”RTS-luokitusjärjestelmä on otettu käyttöön vuonna 2016 ja Juvan kampus on ollut ensimmäisiä käynnistyneitä ja sertifioituja hankkeita Suomessa. Siksi etenkin toiseksi korkeimman neljän tähden luokitustason saavuttaminen on kunnioitettava saavutus Juvan kampukselta ja hankkeeseen osallistuneelta YIT:n kokoamalta projektiryhmältä, jolla ei ole ollut käytössä valmiita malleja ja ratkaisuja eri kriteerien täyttämiseksi”, kertoo RTS-sertifiointia ohjannut Antti Karppinen Raksystems GBS:ltä.

Martti Talvelan kampus saavutti lähes täydet pisteet RTS:n prosessipisteiden kategoriassa, jossa arvioidaan toiminnanvarmistusta ja valvontaa, kosteuden- ja puhtaudenhallintaa sekä työmaan ympäristövaikutuksia. Energiatehokkuudessa saavutettiin korkeat pisteet esimerkiksi maalämpöä, aurinkosähköä ja tarpeenmukaista ilmanvaihtoa hyödyntämällä. Tämän lisäksi RTS-luokituksessa palkittiin laadukkaista sisäolosuhteista, joissa arvioidaan muun muassa sisäilman ja valaistuksen laatua, vähäpäästöisiä materiaaleja sekä tilojen akustiikkaa.

Kosteudenhallinta rakennusvaiheen keskiössä

Juvan kampukselta löytyy varhaiskasvatuksen, yhtenäiskoulun ja lukion tilat sekä 1000 neliömetrin liikuntahalli. Yli 8000 neliömetrin rakennuksessa käy päivittäin jopa 600 lasta ja nuorta. Kampukselle luotiin tarkat kosteudenhallinta-, puhtaudenhallinta- ja ympäristösuunnitelmat, joiden laatimista Raksystems GBS ohjeisti. Raksystems GBS ohjasi myös TerveTalo- ja KuivaKetju10-kriteerien toteutumisen osana kosteudenhallintaa.

TerveTalo ohjaa terveellistä rakentamista, jotta rakennuksen käyttäjät voisivat nauttia terveellisestä ja turvallisesta sisäympäristöstä. Kriteerien avulla luodaan selkeät tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Kriteerit koskevat esimerkiksi kosteudenhallintaa, laadunvarmistusta, puhtaudenhallintaa, materiaalivalintoja, sisäilmariskien hallintaa ja pölyntorjuntaa.

Kuivaketju10-mallin toteutumisen ohjaaminen oli kosteudenhallinnan ytimessä.  KuivaKetju10 on Suomessa yleisesti käytössä oleva toimintamalli, joka ohjaa rakentamisen kosteudenhallintaa. Malli sisältää kymmenen keskeisintä kosteusriskiä, joiden hallinnalla vältetään yli 80 % kosteusvaurioiden seurannaiskustannuksia. Raksystems GBS:n TerveTalo-koordinaattori Laura Bahana Kennilä koordinoi ja ohjasi näiden kosteusriskien hallintaa kampuksen rakennushankkeessa.

”Juvalla oli aivan mahtavalla asenteella varustettua työmaaporukkaa – leppoista savolaista henkeä uhkuen ja puhkuen – jonka ansiosta projekti saatiin saatettua todella jouhevasti alusta loppuun”, kertoo Laura Bahana Kennilä.

Laadukas sisäilma on tärkeää kouluissa

Sisäilmaongelmat ovat harmillisen yleisiä suomalaisissa kouluissa. Aiemmin kunnassa on kärsitty sisäilmaongelmista, minkä takia uuden rakennuksen sisäilmaan panostettiin hyvien ja terveellisten opiskeluolojen varmistamiseksi. Tilojen koko mitattiin tarkasti, jotta ilma pääsee vaihtumaan tehokkaasti kompakteissa tiloissa. Osana TerveTalo-suunnittelua Raksystems GBS laati tiloille olosuhdesimuloinnit, joissa huomattiin esimerkiksi tarpeelliseksi tuloilman viilennyksen auditoriossa.

Projektissa hyödynnettiin elinkaarisuunnittelua, jossa kohteen suunnitteluratkaisut tehdään kohteen koko elinkaari silmällä pitäen. Elinkaarimallilla varmistetaan hyvä sisäilman laatu ja energiatehokkuus tulevaisuudessakin, sillä rakentaja vastaa kampuksen ylläpidosta ja energianhankintakustannuksista seuraavien 20 vuoden ajan. Laadukas ja raikas sisäilma on tärkeää oppilaiden viihtyisyyden, turvallisuuden ja terveellisyyden takia.

”YIT:n strategian mukaisesti vastuullisuus- ja ympäristöasiat ovat merkittävässä roolissa rakennushankkeissamme. Martti Talvela -kampuksen hankkeessa vastasimme Juvan kunnan ekologisuus- ja ympäristötavoitevaatimuksiin lupaamalla RTS-ympäristöluokituksen neljä tähteä. Tämä tavoite saavutettiin hyvällä suunnittelunohjauksella, harkituilla rakenne- ja järjestelmävalinnoilla sekä systemaattisilla laadunvalvontamenetelmillä. Tämä on hieno palkinto tilaajalle sekä koko projektiryhmälle vastuullisesta rakentamisesta”, toteaa aluepäällikkö Mika Kukkonen YIT:stä.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp