Kuntotarkastaja

Kuntotarkastuksesta apua jo asumisen aikana

Perinteisesti kuntotarkastusta on käytetty vain asuntokaupan yhteydessä, onhan palvelun nimikin Asuntokaupan Kuntotarkastus. Ehkä nimestä, ehkä myös ajattelumallistamme tai ihan vaan kulttuuristammekin johtuen kuntotarkastus on nähty huomattavan heikosti asumista tukevana palveluna. Kuntotarkastus on erinomainen apuväline, sillä esimerkiksi rakennusteknisen asiantuntijan ajoissa havaitseman vaurion tai puutteen korjaaminen voi tuoda tuntuvat säästöt verrattuna tilanteeseen, että vaurio tai puute olisi jäänyt huomaamatta.

Kuntotarkastuksen anti

Kuntotarkastuksen tavoitteena on tuottaa objektiivista tietoa tarkastuksen kohteena olevan kodin rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurio-, terveys- ja käyttöturvallisuusriskeistä, sekä niihin liittyvistä toimenpide-ehdotuksista.

Harvoin omakotiasuja on rakennusalan asiantuntija, jolle rakenteiden suositellut käyttöiät ja oikeaoppinen huolto ovat arkipäivää, joten asiantuntijan tarkastus, raportti sekä suullinen arvio ja ohjeistus eivät ole hukkaan heitettyä apua vaan erinomainen tuki huolelliseen omakotitalon huoltoon ja kunnossapitoon.

Kuntotarkastus koettiin laajaksi palveluksi sekä talon kunnostukseen motivoivana

Turusen perheen kotiin laadittiin kuntotarkastus asumista tukevana palveluna. Etukäteen tarkastus hieman jopa pelotti, sillä omistajat eivät olleet rakentaneet taloa itse ja mahdolliset löydöt arveluttivat.

Pelko ja epävarmuus tuntuvat olevan yleisiä tunnetiloja juuri ennen kuntotarkastusta, sillä huoli on suuri mahdollisten vauriohavaintojen vuoksi. Asiantuntijamme tiedostavat mahdolliset erilaiset tunnetilat.

Turusen perheen kokemus kuntotarkastuksesta oli hyvä, se koettiin monipuoliseksi, laajaksi, kattavaksi, asiantuntevaksi sekä omakotitalon kunnostukseen motivoivaksi.

”Kuntotarkastus oli kiireetön, sujuva ja asioita tarkasti läpikäyvä. Haastattelukaavake ja kohteesta keskustelu oli järkevää heti alkuun ja tarkastaja teki paljon tarkentavia kysymyksiä.

Prosessi pysyi asiassa ja toi esiin paljon kodin hyvään ylläpitoon liittyviä faktoja! Tulemme hyödyntämään kuntotarkastusta alustavasti kodin remonttiin, kohennukseen ja ylläpitoon.

Lisäksi tarkastaja oli erityisen asiantunteva ja kohtelias ehkä vaikeammankin palautteen antamisessa”  kertooTurusen perheen äiti.

Omakotitalojen hoitovastike

Asunto-osakeyhtiöiden osakkaille yhtiö- ja hoitovastikkeet ovat arkipäivää, mutta harva omakotiasuja säästää säännöllisesti asumisen ensipäivistä lähtien tulevien vuosien remontteja silmällä pitäen – vaikka säästäminen olisi järkevää ennakointia tulevaa ajatellen.

Kuntotarkastuksen avulla selviävien nykyisten ja tulevien huolto, korjaus ja remonttitarpeiden löydettyä, on omakotiasujan helpompi aloittaa taloutensa suunnittelu myös talon kunto mielessä pitäen.

Kuntotarkastuksen yhteyteen on suositeltavaa tilata Omakotitalon PTS eli Pitkän tähtäimen suunnitelma, jonka avulla saadaan omistajille yhä tarkemmin laadittu suunnitelma tuleviin remontteihin sekä arviot niiden kustannuksista. Pitkän tähtäimen suunnitelman raportissa on esitetty seuraavien 10 vuoden aikana tarvittavien rakennusteknisten korjausten ja jatkotutkimusten ajankohdat sekä arviot niiden kustannuksista.

”On ilo huomata, että nykypäivänä yhä useampi omakotiasuja on ottanut asiakseen perehtyä kotinsa kuntoon, sen huoltoon ja kunnossapitoon, mutta vielä on pitkä matka ammattimaiseen ja suunnitelmalliseen omakotitalon ylläpitoon, jolla mahdollistetaan terveellisen ja turvallisen elinympäristön säilyminen pidempään”, pohtii Raksystems Insinööritoimisto Oy:n Kuntotarkastuspalveluiden osastojohtaja Kim Malmivaara.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp