Raksystems referenssi Onttolan koulun Tervetalo-koordinointi

Onttolan koulun uudisrakennuksen tervetalokoordinointi

Kontiolahden kunnassa lähellä Joensuuta, valmistui kesän 2019 aikana Onttolan koululle uudet tilat. Vanha koulurakennus on tarkoitus purkaa uuden valmistuttua. Terveellisen ja turvallisen koulun rakentumista vahvistettiin Raksystems Sisäilmatalon Terve talo -koordinointipalvelulla.

Onttolan koulun uudisrakennuksen tervetalokoordinointipalveluun kuului puhtauden- ja kosteushallinnoinnin koordinointi sekä valvonta. Kosteuden- ja puhtaudenvalvonta aloitettiin kohteessa, kun rakennuksen runko oli pystyssä ja palvelu laajentui hankkeen edetessä tervetalokoordinointiin. Palvelua jatkettiin aina rakennuksen valmistumiseen saakka.

Suunnitelmien noudattaminen kiinteistön terveys edellä

Tervetalokoordinointipalvelumme perusperiaatteena on varmistaa edellytykset kiinteistön terveydelle. Rakentamisen aikaan valvotaan suunnitelmien noudattamista, mahdolliset vahingot kirjataan ylös ja korjaustoimenpiteitä valvotaan. Työmaan puhtautta seurataan, etenkin paikoista, jotka jäävät rakenteiden sisään. Betonin kuivumista valvotaan, ja pinnoituslupa myönnetään vasta, kun betoni on todettu mittauksilla riittävän kuivaksi.

Uudisrakentamisessa kosteusriskien tunnistamisessa tehtyjen suunnitelmien ennakkotarkastelu on tärkeää. Parhaimmassa tapauksessa riskit voidaan välttää ennakoimalla ja tarvittaessa suunnitelmia muokkaamalla.

Kontionlahden kunnalle tuttu kumppani varmistamassa terveellisten tilojen valmistumisen

Onttolan koulun uudisrakennuksen päävastuullinen, Kontionlahden kunnan tekninen johtaja, Antti Asikainen kertoo Raksystems Sisäilmatalon olevan tuttu kumppani kunnalle sisäilma-asioissa. Kova ammattitaito ja aiemmat hyvin sujuneet yhteistyöt johtivat palvelun toimittajan valintaan.

”Terveellinen ja turvallinen rakennuttaminen merkitsee pitkäikäisiä rakennuksia, joissa sisäilmaongelmilta vältytään. Aluksi Onttolan koulun kohteessa oli vain puhtauden ja siisteyden valvonta Raksystems Sisäilmatalon palveluista, mutta Jukka-Pekka Kärjen suosituksesta laajensimme palvelua Terve talo -koordinointiin. Yhteistyö on sujunut todella hyvin, mieltä askarruttaviin kysymyksiin saa aina vastaukset.” Antti Asikainen kertoo palvelun tärkeydestä ja toteutuksesta kunnan näkökulmasta.

Parasta tervetalokoordinoinnissa on Asikaisen mukaan ollut se, että ulkopuolinen taho seuraa tiiviisti työmaan toimintaa terveen talon kriteerien puitteissa. Tarvittavat mittaukset ja toimenpiteet hoituvat tilojen puhtauden ja kosteuden seurannan osalta.

Raksystems referenssi Onttolan koulun Tervetalo-koordinointi Raksystems referenssi Onttolan koulun Tervetalo-koordinointi

Seurannan avulla piilevältä kosteudelta ja epäpuhtauksilta voidaan välttyä

Palvelun avulla kiinteistön omistaja voi varmistua siitä, että rakentuvat tilat ovat suunnitelmien mukaisia, eikä rakenteisiin ole jäänyt piilevää kosteutta tai epäpuhtauksia, joista myöhemmin voisi koitua haittaa tilojen käyttäjille ja kiinteistön omistajalle. Materiaalivalintojen sopivuus käyttötarpeisiin ja -kohteeseen varmistuvat myös, kun asiantuntija otetaan mukaan jo suunnitelmien työstöön.

Onttolan koulun tervetalokoordinointiin kuuluu rakentamisen aikainen puhtauden valvonta, kosteusriskien huomioiminen ja niistä tiedottaminen. Vesivahinkojen toteaminen tarpeen mukaan, tapahtuneiden vahinkojen laajuuksien kartoittaminen ja korjaavien toimenpiteiden toteutumisen valvonta.

”Lopputuloksena on terveelliset ja puhtaat tilat, jotka eivät aiheuta käyttäjilleen haittoja tai oireita. Terveet ja turvalliset tilat näkyvät niin tilojen käyttäjien, kiinteistön omistajan kuin huoltoyhtiönkin arjessa”, Asikainen summaa.

Tervetalokoordinointi mukaan hankkeeseen sen alkumetreiltä lähtien

Koordinointipalvelun mukaan ottamista hankkeeseen kannattaa harkita jo suunnittelun alkumetreillä. Suunnittelutyön lopputulos on paras mahdollinen, kun suunnitteluvaiheessa huomioidaan kiinteistön terveyteen liittyvät tekijät ja ratkaisut.

Samalla tervetalokoordinointipalvelun hyöty maksimoituu sen laajamittaisen hyödyntämisen ansiosta hankkeen suunnittelusta kohteen luovutukseen saakka. Kiinteistön kunnossapidon näkökulmasta suunnitelmat ovat kauaskantoisia niin taloudellisesti kuin kiinteistön käyttöikää ja elinkaarta ajatellen. Hankkeen alussa tehtävät panostukset maksavat itsensä takaisin kiinteistön käytön aikana.

Terve talo -toimintamalli varmistaa terveen talon kriteerit

Terve talo -konsepti keskittyy siihen, että rakentuvat tilat ovat terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä. Ohjeistukset asettavat vaatimustasot kaikille suunnittelun ja rakentamisen vaiheille, jotka liittyvät jollain tapaa tilojen käyttäjien terveyteen, tilojen viihtyvyyteen, kosteuteen ja sisäilmastoon.

Ohjeistukset täydentävät rakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia sekä hyvää rakennustapaa. Niissä käsitellään rakennuttajan roolia ja tehtäviä, rakennesuunnittelua, rakentamisen prosessia, rakenteiden kosteusteknistä toimivuutta, ilmanvaihtoa ja ilmastointia, lämmitystä sekä valaistusta.

Terve talo -konseptin kriteerit näkyvät suunnitteluvaiheesta toteutukseen, rakennetun ympäristön luovutukseen ja ylläpitoon saakka. Työmaalla kriteeristö näkyy erilaisina toimintamalleina, mittauksina ja kokouksina.

Koulut, kirjastot, terveydenhuollon tilat ja muut julkisrakennukset ovat tyypillisiä hankkeita, joissa toteutetaan Terve talo -konseptia hankkeen suunnittelusta rakentamiseen ja käyttöön saakka.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp