Sponda luo vastuullisia kiinteistöjä.

Ympäristösertifioinnit Spondan vastuullisuustyön tukena

Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda on tehnyt pitkäjänteistä työtä kiinteistöjen vastuullisuuden eteen, ja useille kiinteistöille myönnetyt ympäristösertifioinnit ovat yksi konkreettinen osoitus vastuullisuustyön tuloksista.

Tunnustusta kiinteistöjen vastuulliselle ylläpidolle

Sponda on toimitilojen vuokraukseen sekä kiinteistöjen kehittämiseen, omistamiseen ja hallinnointiin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Sponda on tehnyt jo vuosia systemaattista vastuullistyötä, josta tunnustuksena yritys on sijoittunut kansainvälisessä GRESB-arvioinnissa oman vertailuryhmänsä Euroopan vastuullisimmaksi kiinteistöalan toimijaksi vuonna 2019.  Menestystä GRESB-arvioinnissa on tukenut myös laaja kiinteistökannan ympäristösertifiointi.

Spondan kiinteistökannasta n. 37% on saavuttanut ympäristösertifioinnin. Sertifiointeja on myönnetty sekä rakennushankkeille että olemassa oleville kiinteistöille.  Spondan tavoitteena on sertifioida kaikki uudis- ja peruskorjauskohteet ja hakea myös käytönaikaisia sertifiointeja. Sertifiointien määrää tullaan lisäämään kiinteistökannassa suunnitelmallisesti.

Tuoreimpina Spondan Fenniakorttelille, kauppakeskus Elolle ja kauppakeskus Citycenterille on myönnetty BREEAM In-Use Very Good -tason sertifioinnit. BREEAM In-Use -sertifiointi on kansainvälinen ympäristöluokitusjärjestelmä, joka toimii työkaluna olemassa olevan kiinteistön ylläpidon jatkuvaan kehittämiseen ja ympäristövaikutusten pienentämiseen. Tampereella Ratinan toimistotalon uudishankkeelle puolestaan on tuoreeltaan myönnetty kansainvälinen LEEDv4 Gold -ympäristösertifiointi.

Pitkäaikaista kumppanuutta vastuullisuuden eteen

Raksystems Green Building Services -divisioona on tukenut Spondan kiinteistöjen ympäristösertifiointityössä jo vuosia. Spondan kiinteistöissä panostetaan erityisesti energiatehokkuuteen, vastuullisiin hankintoihin sekä selkeisiin ylläpidon toimintamalleihin. Ympäristösertifiointien kriteerit ohjaavat laajasti ylläpidon toimintamallien kehitystä ja vaatimukset huomioidaan myös yhteistyökumppaneiden palvelusopimuksissa.

”Jo pitkään Raksystems GBS on toiminut vastuullisuustyömme tukena ja auttanut sertifikaattien hakuprosesseissa varmalla asiantuntijuudellaan, ja näin helpottanut omaa työtämme”, kertoo Pirkko Airaksinen, Spondan vastuullisuuspäällikkö.

Sertifioinnit tuovat vastuullisuuden näkyväksi

Sertifikaatit toimivat Spondan pitkäjänteisen vastuullisuustyön takana todisteena, että puheet vastuullisuudesta eivät ole pelkkiä sanoja, vaan työtä ympäristön eteen tehdään jatkuvasti. Sertifiointien hakeminen auttaa ymmärtämään kiinteistöjen vahvuuksia ja heikkouksia vastuullisuuden kannalta ja löytämään oikeat ja tehokkaimmat kehitystoimenpiteet. Sertifioinnit tarjoavat myös uusia näkökulmia kiinteistön omistajalle, esimerkiksi ilmastonmuutoksen riskien ja mahdollisuuksien tunnistamisen kautta.

”Me luomme tiloja, jotka muuttavat vastuullisuuden näkyväksi. Ympäristösertifioinnit ovat tärkeä työkalu, joilla saamme vastuullisuustyöllemme tunnustusta ja voimme tehdä vastuullisia valintojamme entistä näkyvimmiksi. Myös vuokralaiset ja muut sidosryhmät arvostavat ympäristösertifioitua kiinteistöä yhä enemmän”, jatkaa Airaksinen.

Sertifiointi tuo kiinteistölle monia hyötyjä

Kiinteistöjen prosesseja ja toimintaa kehitetään jatkuvasti ympäristöystävällisempään suuntaan, mikä näkyy kaikille sidosryhmille. Sertifiointi tuo myös kilpailuetua ja nostaa kiinteistön arvoa, kun yritykset arvostavat kestävää toimintaa ja vaativat myös toimitiloiltaan vastuullista toimintaa.

”On hienoa olla tukemassa Spondaa heidän vastuullisuustavoitteidensa saavuttamisessa. Ympäristösertifioinnit ovat riippumaton osoitus vastuullisuusnäkökulmien huomioimisessa kiinteistöissä ja ohjaavat laaja-alaisesti sekä rakentamisen käytäntöjä että ylläpidon toimintamalleja vastuullisempaan suuntaan”, toteaa Konsta Tuokko, GBS:n johtava asiantuntija.

Kuvat: Sponda

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp