Energiatodistus on nykyään pakollinen myös vanhoille kiinteistöille

Energiatodistus

Energiatodistus tarvitaan asunnon myynnin ja vuokrauksen yhteydessä, kuten muissakin rakennuksissa.

Nykyinen energiatodistus perustuu kokonaisvaltaiseen energialaskentaan, jossa huomioidaan rakennuksen rakenteiden ja järjestelmien tekniset ominaisuudet. Laskenta tuo rakennukset paremmin vertailukelpoisiksi keskenään energiatalouden näkökulmasta.

Energiatodistus on voimassa 10 vuotta.

Nykymuotoinen energiatodistus otettiin käyttöön vaiheittain:

  • 6.2013: Uudisrakennukset, kerrostalot ja vuonna 1980 tai sen jälkeen käyttöönotetut pientalot (omakoti-, erillis- ja paritalot).
  • 7.2014: Rivi- ja ketjutalot sekä liike- ja toimistorakennukset.
  • 7.2015: Hoitoalan rakennukset sekä kokoontumis- ja opetusrakennukset.
  • 7.2017: Ennen vuotta 1980 käyttöönotetut pientalot (omakoti-, erillis- ja paritalot).

Lähde: Raksystems Insinööritoimisto Oy

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp