Vanha ennen vuotta 1950 rakennettu hirsiseinä on vaurioherkkä eli riskirakenne.

Hirsiseinä

Hirsiseinä on perinteinen puurakennusmateriaali, missä kantava hirsirakenne toimii itsessään julkisivumateriaalina.

Hirsirakenteiden maalaus yleistyi 1850 luvulta. Maalauksessa tulee huomioida rakenteen ulkopuolen hengittävyys, jonka esimerkiksi lateksimaali estää.

Tyypillisimpiä vaurioita hirsirungoissa ovat ikkunoiden alapuolisten hirsien sekä alimman hirsiker­ran laho- ja hyönteisvauriot.

Vaurion aiheuttajia hirsiseinässä:

 • Maakosteuden kapillaarinen nouseminen alimpaan hirsi­kertaan, mikäli hirren ja sokkelin välistä puuttuu kosteus­eristys/kapilaarikatko (bitumikermi).
 • Sadeveden valuminen hirren ja sokkelin välistä rakentee­seen, kun sokkelin ulkoreuna on hirren ulkoreunaa ulompa­na, tyypillistä luonnonkiviperustuksissa.
 • Vanhoissa hirsirakennuksissa esiintyy runsaasti piileviä kosteusvaurioita, joita on syntynyt rakenteisiin vuosikym­menten varrella.
 • Puuntuhohyönteiset.
 • Liian tiivis julkisivuverhous.
 • Sisäpuolinen lisälämmöneristys.

Korjausmenetelmistä:

Pienissä vaurioissa voidaan puusta viistää pois vaurioitunut kohta kunnes esiin tulee terve puurakenne. Suuremmissa vaurioissa, kuten mikrobi ja varsinkin tuhoeläinvaurioiden osalta, tulee hirsirakenteet uusia riittävällä laajuudella myös varmuusrajat terveessä rakenteessa huomioiden. Painekyllästettyä puuta tai mineraalivillaa ei kannata käyttää vaan uusia rakenne ydinhirttä tai ainakin tiivissyistä puuta käyttäen.

Alimpien hirsien vaihtaminen:

Tyypillinen korjaustarve koskee alimpien hirsiä ja niiden vaihtamista. Hirsitalo voidaan ”kengittää” vaihtaa alimmat hirret. Työ kannattaa jättää vanhoja hirsitaloihin erikoistuneen ammattimiehen tehtäväksi:

 • Nosta talo tunkilla tai kiiloilla.
 • Irrota vaurioituneet hirret.
 • Asenna kapillaarikatko.
 • Veistä sopiva paikkauspala.
 • Tiivistä tarvittaessa saumakohdat hirrelle sopivalla materiaalilla, kuten pellavariveellä.
 • Laske talo uusittujen osien päälle.
 • Maalaa tarvittaessa.

 Lähde: Raksystems Insinööritoimisto Oy.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp