Kaksoisbetonilaattarakenne

Kaksoisbetonilaattarakenteita on rakennettu pääsääntöisesti 1960-luvulta aina tähän päivään.  Pohjalaatan päälle asennetun lämmöneristeen päälle on kak­soisbetonilaattarakenteessa tehty toinen betonivalu. Kaksois­betonilaattarakenne luokitellaan riskirakenteeksi KH 90-00394 (Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä, suoritusohje, 2007) kortissa, jossa on annettu ohjeet kuntotarkastuksen suorittami­sesta, jos lämmöneristeenä on mineraalivilla tai lastuvillaeriste (Toja-eriste) tai betonilaattojen väliin on sijoitettu vesi- ja lämpö­johtoja.

Rakenne on riskialtis maaperästä tai ryömintätilan ilmatilasta rakenteeseen siirtyvälle kosteudelle. Betonilaattojen välissä olevat lämmöneristekerrokset voivat olla mikrobivaurioituneita.

Em. Suoritusohjeen mukaan riskirakenteen kunto tulee selvittää rakennetta avaamalla. Pelkkä pintapuolinen ja aistinvarai­nen arviointi tai pintojen kosteuskartoitus pintatunnistimella ei ole riittävä menetelmä riskirakenteen kunnon selvittämiseksi.

Katso erillinen tietokortti.

Lähde: Raksystems Insinööritoimisto Oy.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp