Kattoluukku

Kattoluukku

Kattoluukku tarkoittaa katolle asennettavaa huoltoreittiä, mistä päästään yläpohjaan. Kattoluukku on yleensä kooltaan vähintään 600x600mm.

Katto ja -huoltoluukuksi voidaan asentaa joko tehdasvalmisteisia luukkuja tai kohdekohtaisesti valmistettavia luukkuja. Kattoluukun asennuksessa ja suunnittelussa kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

  • Sijoita luukku aina mahdollisimman lähelle harjaa.
  • Aluskatteisissa yläpohjissa katteeseen tehtävä aukko tulee olla tiivis aluskatteen saumasta ja toteuttaa siten, ettei ylhäältäpäin valuva vesi pääse valumaan aukosta sisään.
  • Aukon yläpuolelle tulisi asentaa vedenohjain, joka ohjaa mahdolliset valumavedet
  • kulkuaukon ohi.
  • Aukon ympäri tulisi tehdä tukikehä, jota vasten aluskate saadaan nostettua.
  • Aukon ympärille tulee tarvittaessa tehdä umpilaudoitus riittävän tuen aikaansaamiseksi.
  • Kattoluukku tulee tukea niin, ettei lumikuorma eikä luukusta tapahtuva kulku pääse aiheuttamaan painumia luukkuun.
  • Kattoluukun ympärys tulee tiivistää siten, ettei ulkopuolinen kosteus pääse luukun vierestä aluskatteelle.

Lähde: Toimivat katot 2013, www.kattoliitto.fi

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp

Katso myös