Kiertotalous - sanasto

Kiertotalous

Kiertotalous tarkoittaa sellaista tuotanto- ja kulutusmallia, jossa pidennetään tuotteen tai palvelun elinkaarta hyödyntämällä olemassa olevia materiaaleja mahdollisimman pitkälle uudelleenkäyttämällä, korjaamalla, kunnostamalla tai kierrättämällä.

Kiertotalous ja sen merkitys korostuvat rakennusalalla, jossa materiaalien valmistuksesta aiheutuu merkittäviä hiilidioksidipäästöjä. Esimerkiksi Euroopassa rakentaminen kuluttaa enemmän raaka-aineita kuin mikään muu teollisuuden ala – vuoden 2021 ROTI-raportin mukaan 50 % raaka-aineista kuluu pelkästään rakennusalalla.

Mitä pidempään rakennukset pysyvät käytössä ja voivat palvella joustavasti montaa eri käyttötarkoitusta, sitä parempi. Peruskorjauksessa materiaalien käyttö ja rakentamisen hiilijalanjälki putoaakin murto-osaan uudisrakentamiseen verrattuna.

Rakennuksen koko elinkaari täytyy ottaa huomioon alusta loppuun asti jo suunnitteluvaiheessa. Laatu on pitkäikäisen rakennuskannan edellytys ja tukipilari. Laadukkaasti rakennetuista ja ylläpidetyistä rakennuksista saa pitkänkin ajan jälkeen kunnostettua ja muutettua ominaisuuksia vastaamaan muuttunutta kysyntää ja tarvetta.

Lähde: Raksystems Insinööritoimisto Oy

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp