Lumieste

Lumieste on vesikatteelle asennettava este, mikä estää lumen putoamisen rakennuksen vierustalle ja varsinkin kulkuväylille. Lumiesteet tulee asentaa rakennusmääräysten mukaan, kun katon kaltevuus ylittää 1:8. Vesikaton turvavarusteet tehdään teräksestä tai muusta säänkestävästä rakennusmateriaalista.

Lähde: www.finlex.fi

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp