Pohjatutkimus

Ensimmäinen rakennuksen suunnitteluun liittyvä toimenpide on aina pohjatutkimus. Koska pohjatutkimus saattaa vaikuttaa ratkaisevasti perustamistavan ja joskus jopa rakennustyypin valintaan, tulisi se tehdä jo ennen rakennuksen varsinaisen suunnittelun aloittamista.

Joissakin tapauksissa maaperän laatu ja sille soveltuvat perustamisratkaisut voidaan määritellä silmämääräisesti. Yleensä suunnittelijan tulee kuitenkin rakentajan ja rakennuttajan kanssa huolellisesti selvittää rakennuksen, maapohjan, maaston muodon ja perustamistavan keskinäinen riippuvuus. Tarvittaessa tehdään perusteellinen pohjatutkimus.

Pohjatutkimuksella pyritään selvittämään rakennuksen perustamiseen vaikuttavat maaperäolot, kuten kovan pohjan (kallio, kantava maa) syvyys rakennuksen eri osilla, maan kantavuus, maalajit, maan routivuus, pohjavesipinnan korkeus ja tontin eri osien korkeusasemat.

Pohjatutkimuksesta laaditaan tutkimusraportti, joka sisältää tutkimustulokset ja suosituksen rakennuksen perustamistavaksi. Pohjatutkimuksesta saatavaa hyötyä ja todellista kustannussäästöä ei osata arvostaa riittävästi. Pohjatutkimuksesta rakennuttajalle aiheutuvat kustannukset ovat vähäiset verrattuna siihen, että perustusten pettäminen voi aiheuttaa lähes korjaamattomia tai ainakin korjauskustannuksiltaan kalliita vaurioita.

Lähde: www.rakennaoikein.fi

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp