Purkulupa

Purkamislupaviranomaisena on kunnan rakennusvalvontaviranomainen, mistä kannattaa aina varmistaa lisätietoja ja lupa purkutöihin ryhtyessä.

Rakennuksen purkamiseen tarvitaan lupa lähtökohtaisesti asemakaava-alueella sekä alueella, missä on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimisen ajaksi.

Yleiskaavassa saatetaan myös määrätä purkamislupamenettely pakolliseksi. Tällaisella alueella rakennuksen purkamiseen tarvitaan myös lupa. Pienen piharakennuksen purkaminen on myös sallittua ilman purkamislupaa, kunhan rakennus ei ole historiallisesti merkittävä tai maisemakuvallisesti arvokas.

Lähde: www.minilex.fi.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp