Tiivistimme usein kysytyt kysymykset radonista. Lue lisää!

Radon ja usein kysytyt kysymykset

Mitä on radon?

Radon on hajuton, mauton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, jota voi kulkeutua maaperästä rakennuksen sisäilmaan. Siksi ainoa keino havaita radon on mitata rakennuksen eri tilojen radonpitoisuus. Radon on haitallista, sillä keuhkoihin kulkeutuessaan se kasvattaa riskiä keuhkosyöpään. Suomessa menehtyy vuosittain arviolta 300 henkilöä keuhkosyöpään, jossa radonaltistus on merkityksellinen.

Radonille altistuminen ei aiheuta välittömiä oireita, esimerkiksi huimausta tai yskää. Tämän takia kaikkien riskialueilla asuvien ja työskentelevien on äärimmäisen tärkeää mitata radonpitoisuudet, koska ilman mittausta haitallisia pitoisuuksia on mahdotonta havaita.

Missä radonia esiintyy?

Etelä-Suomi, Pirkanmaa ja Kaakkois-Suomi ovat korkeimman radonriskin alueita mutta radonin enimmäisarvon 300 Bq/m3 ylittäviä rakennuksia ja tiloja voi sijaita missä päin Suomea tahansa. Etenkin korkean radonriskialueen rakennusten, kuten yksityisten asuntojen ja kotien, työpaikkojen sekä julkisten tilojen kellaritilojen sekä ensimmäisten kerrosten radonpitoisuudet tulisi mitata säännöllisesti. Erityisesti hiekka- ja soramaa altistaa radonin kulkeutumisen sisäilmaan, jolloin radonmittaus on kautta maan vähintäänkin hyödyllistä.

Tärkein radonin lähde on talon alla oleva maaperä. Yleensä radon kulkeutuu maaperästä asuntoon talon alapohjassa olevien epäjatkuvuuskohtien ja tiivistämättömien läpivientien kautta. Myös tehoton ilmanvaihto ja rakennusmateriaaleista betoni ja tiili lisäävät sisäilman radonpitoisuutta.

Katso kuntakohtainen lista radonalueista Suomessa.

Miten radon havaitaan?

Radonia ei voi aistia, joten se pystytään havaitsemaan luotettavasti vain STUK-hyväksytyin mittauksin. Virallista radonmittausta suoritetaan pitkäaikaismittauksella vähintään kahden kuukauden ajanjaksolla. Mittauksen voi suorittaa syyskuun ja toukokuun välisenä aikana eli 1.9.-31.5. jolloin viimeinen hetki aloittaa on maaliskuussa.

Radonmittaukset suoritetaan Suomen Säteilyturvakeskuksen hyväksymillä tutkimustuotteilla. Raksystems SRH:n käytössä olevat radonmittarit analysoidaan Ruotsissa sijaitsevassa ISO 17025 akkreditoitussa Radonova-tutkimuslaboratoriossa erittäin tarkoin tutkimusmenetelmin, joka takaa luotettavan mittaustuloksen.

Tutustu radonmittaus- ja korjauspalveluihimme täällä!

Katso videolta, mitä Inspections & Surveys divisioonan johtaja Kim Malmivaara kertoo radonista!

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp