Vesikatto

Rakennuksen ylin osa, millä tarkoitetaan katteen ja mahdollisen aluskatteen ja näitä välittömästi kannattavien rakenneosien muodostamaa rakennetta.

Vesikaton tehtävänä on suojata rakennuksen sisäosia ulkoapäin tulevalta vesi- ja lumisateelta, sekä muilta sään vaihteluilta. Rakenteellisesti vesikatto voidaan jakaa neljään kategoriaan: kuormitusta vastaanottava (kattotuolit ja ristikot), lämpöä eristävä (mineraalivilla/ purueriste/eps-eriste) ja rakennusrunkoa jäykistävä yläpohjarakenne sekä sadevedeltä suojaava varsinainen vesikate, kuten tiili-/pelti-/bitumikate. Vesikaton muoto vaikuttaa suuresti myös sadeveden johtamiseen pois kattopinnalta.

Harjakatoissa rakennuksen harja on vesikaton ja samalla rakennuksen korkein kohta, josta vedet virtaavat alaspäin. Harjalta lähtevää yhtenäistä kaltevaa kattopintaa nimitetään lappeeksi. Tasakatoissa ei normaalisti ole harjaa eikä lappeita, vaan katto on sadevesien johtamiseksi hieman kallistettu sen keskeisillä kohdilla olevia kattokaivoja kohti. Kattokaivoista vesi johdetaan kattoviemäreillä rakennuksen läpi sadevesiputkiin.

Lähde: Raksystems Insinööritoimisto Oy

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp