Geolo - En fastighets långa livscykel börjar under marken.

Efterlängtad lösning för byggbranschen: Radikal minskning av koldioxidutsläpp under byggtiden genom att utnyttja bergvärme

Raksystems har tillsammans med sina samarbetspartners utvecklat nya utsläppsneutrala innovationer med vilka man signifikant kan minska koldioxidutsläppen under byggtiden samt skapa optimala förhållanden för byggandet. Optimala produktionsförhållanden ger besparingar i tid och pengar.

Byggbranschen är en av de branscher som orsakar mest utsläpp; enligt Statistikcentralen uppgick koldioxidutsläppen, dvs. CO2-utsläppen från byggandet i Finland år 2019 till 1 542 892 ton, vilket motsvarar ca 275 000 bilresor jorden runt.

Förenta nationernas klimatpanel (IPCC) publicerade år 2018 en specialrapport där fördelarna med att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader bevisades. Målet förutsätter att CO2-utsläppen minskas med 55 procent från 1990 till 2030.

”Som svar på detta grundade vi för en tid sedan ett nytt bolag, Raksystems Climate Solutions Oy. Vi erbjuder marknaden helt nya lösningar med vilka vi optimerar produktionsförhållandena under byggtiden och sparar avsevärt på CO2-utsläpp och energin samtidigt som vi skapar hälsosamma byggnader”, berättar Marko Malmivaara, Raksystems Group CEO.

Koldioxidutsläpp och kostnader under byggtiden minskas med Geolo-bergvärmeenergi

Det viktigaste klivet framåt skapas med hjälp av en ny Geolo-helhetslösning som möjliggör ett effektivt utnyttjande av bergvärme genom nya tekniska lösningar redan under byggtiden. En välplanerad och genomförd optimering av produktionsförhållanden samt ett effektivt utnyttjande av förnybar koldioxidneutral bergvärmeenergi genom ny skyddad teknik redan under byggtiden skapar tillsammans stora möjligheter till förändringar.

”Med hjälp av lösningen kan man samtidigt nå betydande kostnadsbesparingar men framför allt en stor minskning av koldioxidutsläpp och till och med ett helt utsläppsfritt slutresultat”, berättar Janne Vanhanen, verkställande direktör på Raksystems Climate Solutions Oy.

Den nya energilösningen som utnyttjar bergvärme möjliggör optimering av förhållanden året runt; på sommaren kyls objektet ner när bergvärmefältet laddas med värmeenergi. Detta öppnar en möjlighet till effektivare produktion och garanterar jämna rätta förhållanden året runt för de material och konstruktioner som monteras.

”Sist och slutligen är det endast genom att åtgärda grundorsakerna som vi kan påverka slutresultatet, och det kan vi göra med en professionell planering där vår nya Geolo-lösningshelhet utnyttjas till fullo”, fortsätter Vanhanen.

Lösningen är fristående och levereras till objektet för byggtiden, så den teknik som blir kvar i fastigheten är ny för slutanvändaren och bergvärmefältets funktion har säkerställts för den planerade livscykeln.

”Det är fantastiskt att tillsammans med detta teamet av experter få lösa branschens utmaningar för att utnyttja koldioxidneutral, förnybar värmeenergi även under byggtiden”, säger Jan Herranen, landschef på Rototec Oy.

”Den nya skyddade tekniken möjliggör genomförandet av energifältet så att det kan dimensioneras enligt behoven för det slutliga objektet. Även uppvärmning och nedkylning under byggtid går utmärkt med den innovativa helheten”, belyser Matti Simppala, verkställande direktör på Konsultkontor Enersys Oy.

Optimala produktionsförhållanden förbättrar byggkvaliteten

Att kunna bevara optimala produktionsförhållanden året runt skapar en betydande potential till förkortade produktionstider med upp till flera veckor och till fullo till exempel utnyttja takttid. Genom att effektivt utnyttja potentialen under byggtiden kan betydande besparingar i byggarbetsplatsens omkostnader nås.

”Med hjälp av Geolo-byggarbetssystemet kan luftfuktigheten och temperaturen på byggarbetsplatsen följas, hanteras och styras på distans och på så sätt undvika tråkiga överraskningar under det snabba byggandet. Den uppvärmningsutrustning som vi använder möjliggör en optimal energianvändning, vilket för sin del minskar CO2-utsläppen betydligt. Betydelsen av rätta förhållanden i byggandet har varit på tapeten i de senaste forskningarna och diskussionerna, vilket är väldigt bra”, berättar Michael Thors, landschef på E-Björn Oy.

”Vi vill med vårt eget arbete bidra till att nå miljömålen samt förverkliga vårt kärnuppdrag för välmående fastigheter, miljö och människor. Den nya innovationen som en helhet hjälper byggindustrin och fastighetsägarna att nå sina hållbarhetsmål. För slutanvändarna garanterar detta en hälsosam och välmående livsmiljö. Vi ser redan fram emot att få berätta om de första projekten tillsammans med våra kunder”, gläds Vanhanen.

Raksystems lanseerasi Geolon yhteistyökumppaniensa kanssa
Raksystems’ Janne Vanhanen, El-Björns Michael Thors, Rototecs Jan Herranen och Enersys’ Matti Simppala är nöjda med samarbetet med Geolo.

En fastighets långa livscykel börjar under marken.
www.geolo.se
#Geolo

Mer information:

Janne Vanhanen, Raksystems
Janne Vanhanen
verkställande direktör på Geolo/Raksystems Climate Solutions Oy
tfn. +358 30 670 5424
janne.vanhanen@raksystems.fi

Jan Herranen, Rototec
Jan Herranen
landschef på Rototec Oy
tfn. +358 40 610 5176
jan.herranen@rototec.fi

Michael Thors, El-Björn
Michael Thors
landschef på El-Björn Oy
tfn. +358 407 206 533
michael.thors@elbjorn.fi

Matti Simppala, Enersys
Matti Simppala
verkställande direktör på Konsultkontor Enersys Oy
tfn. +358 50 593 8443
matti.simppala@enersys.fi

Vi opererar och utvecklar våra lösningar
tillsammans med ledande aktörer inom branschen.

Rototec är Europas största leverantör av geoenergilösningar och en innovativ nyskapare inom branschen. Rototecs övergripande koncept täcker hela processen från konsultation av energisystemet till planering och montering.

Konsulttitoimisto Enersys Oy är en expert- och planeringsbyrå som erbjuder tjänster kring förnybara energiformer under hela livscykeln. Våra värmepumpssystem baserar sig på hög kompetens inom olika områden av husteknik, inklusive kylteknik.

El-Björn producerar och planerar temporära samt fasta el-, belysnings-, värme- och torkrumsprodukter för byggindustrin och industriunderhåll.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp