Fungerande ventilation är en förutsättning för bra inomhusluft.

Fungerande ventilation är en förutsättning för bra inomhusluft

Dålig kvalitet på inomhusluften är ett av Finlands största miljö- och hälsoproblem. Enligt social- och hälsoministeriet utsätts 600 000–800 000 finländare för dålig inomhusluft varje dag. Ständig utsatthet för dålig inomhusluft orsakar sjuklighet, men dålig kvalitet på inomhusluften sänker även värdet på fastighetstillgångar.

Man ska omedelbart ingripa i problem med inomhusluften, eftersom mögel- och fuktskador blir värre med tiden.

Lösningen på inomhusproblemen

I medier behandlas särskilt i skolvärlden ventilation och nedstängning av ventilationen under skolornas lov. Ämnet tas inte upp i onödan, eftersom bristfällig användning av ventilationen ofta är orsaken till problem med inomhusluften.

Ventilationen är viktig för inomhusluften, eftersom ventilation avlägsnar orenheter i byggnaden och tar in ren luft för användarna. Ventilationen fungerar genom tryckskillnader, som åstadkoms maskinellt genom blåsare eller självdragsventilation genom samverkan av vinden och temperaturskillnaden. I skolor, höghus och kontorshus används maskinell in- och frånluftsventilation, eftersom ventilationen då är mera kontrollerad.

Maskinell ventilation är problematisk, eftersom den ofta används på fel sätt. Till följd av felanvändning uppstår obalans i ventilationssystemet och luftströmmarna rörs inte på rätt sätt i fastigheten. Om fastighetens tryckskillnad är för stort undertryck i relation till utomhusluften, suger systemet oren ersättningsluft från fastighetens konstruktioner. Om tryckskillnaden är för stort övertryck, samlas det till följd av luftströmmarna fukt i konstruktionerna vilket kan leda till mikrobskador. Ett vanligt undertryck i en fastighet är några pascal. Då undertrycket är över 15 pascal, ska tryckskillnaderna i fastigheten utredas och ventilationen balanseras.

Luftströmmarna har kanske reglerats till en för låg nivå i relation till antalet som vistas i lokalerna, så luften tar liksom slut för användarna. Även tryckskillnader i olika lokaler ska beaktas. I skolor finns det till exempel rum som är tillfälligt ur bruk eller antalet som vistas i rummen har ökat betydligt. Även i dessa rum ska ventilationen balanseras, för att inte problem ska uppstå. Utöver för små luftströmmar orsakas huvudbry av mineralullfiber i ljuddämpare i kanalerna i gamla fastigheter. Gammal mineralull håller inte för evigt, utan blir skör med tiden och fibrer lossar i inomhusluften och orsakar symptom.

Att mäta tryckskillnaden

Tryckskillnader är svåra att känna, så det ska mätas regelbundet. En utmärkt metod att följa tryckskillnader är att i fastigheter montera givare som följer tryckskillnader. Via givare kan tryckskillnaden ses i realtid när som helst på dygnet och året, varvid man snabbt kan reagera på problem med tryckskillnader.

Givarna hör till Raksystems tjänst Inomhusluftsradar och har tagits fram i samarbete med Integral Oy. Inomhusluftsradarns funktion grundas på nya teknikens Sigfox-radionät, som fungerar på frekvensen 868 MHz. Meddelanden som sänds via nätet är energieffektiva, varvid batteridrivna givare vara funktionsdugliga i flera år. Det är enkelt att använda systemet, eftersom det inte kräver wlan-uppkoppling eller sim-kort för att fungera.

Givare har varit till stor hjälp vid undersökning av tryckskillnader för många skolor och kontorshus. Jag rekommenderar tjänsten varmt för att utreda problemet.

Ytterligare information:

Aki Puhka
Ledande expert; inomhusluftscentralen,
byggnadshälsoexpert, inomhusluftsexpert (SISA, Eurofins).
tfn 030 670 5571 

E-postadresserna är av formatet fornamn.efternamn@raksystems.fi.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp