Hur bestäms priset på en byggnadsbesiktning?

Priset är något man alltid funderar på vid en köpsituation, så även då det gäller den byggnadsbesiktning som utförs i samband med en bostadsaffär. Detta är helt förståeligt, för ingen vill väl betala mera än nödvändigt.

Vad är det då som kostar i en byggnadsbesiktning? Och vilken omfattning har denna besiktning? Det här är frågor kunderna ofta ställer mig och nu vill jag gärna öppna upp dessa ärenden även för er.

Det finns tre faktorer som inverkar på byggnadsbesiktningens pris

Priset på en byggnadsbesiktning bestäms på samma sätt för alla våra kunder. Priset påverkas av tre faktorer: objektets lokalisation, ålder och hustyp.

Enfamiljshus delas åldersmässigt upp i tre kategorier: hus byggda innan år 1989, hus byggda år 1989-2009 samt hus byggda år 2010 eller senare. Ju äldre hus, desto högre pris. Det tar längre tid att besikta ett äldre enfamiljshus, eftersom de i princip är mera mångformiga och vanligtvis kräver att man öppnar olika riskkonstruktioner.

En byggnadsbesiktning som gäller en radhuslägenhet är förmånligare än en besiktning som gäller någon annan hustyp. Med hjälp av ett lägre pris vill vi uppmuntra potentiella kunder så, att allt fler skulle låta besikta radhus. Vid försäljningen av en radhuslägenhet nöjer man sig ofta med att enbart utföra en fuktkartläggning, även om denna typ av inspektion inte ger tillräckligt med information för att säkerställa radhusets kondition.

Även objektets lokalisation inverkar på besiktningspriset. Priserna är indelade i 15 olika områden, som i huvudsak följer landskapsgränserna.

Byggnadsbesiktningen inkluderar mycket mer än bara ett besök på platsen

Kunden tror ofta att besiktningspriset endast inkluderar ett besök på platsen. Besöket är vanligtvis (förutom besiktningsrapporten) den mest synliga delen av byggnadsbesiktningen, men besiktningen inkluderar ändå även mycket annat.

Priset på en byggnadsbesiktning inkluderar i praktiken allt, som händer mellan besiktningsbeställningen och besiktningsrapportens överlämnande. Detta innefattar mycket förberedelser och kommunikation med kunden, för att inte glömma uppgörandet av den slutliga rapporten. Även all den kommunikation som sker efter besiktningsrapportens överlämnande ingår i priset. Om du alltså upplever att det är något oklart i besiktningsrapporten, lönar det sig att ta kontakt direkt med den inspektör som skrivit rapporten. Hans/hennes kontaktuppgifter finns noterade i slutet av rapporten.

Hos oss inkluderar alltid byggnadsbesiktningspriset även de inspektionsöppningar i konstruktionerna som nämns i Verksamhetsmodellen för byggnadsbesiktningar.

Vår byggnadsbesiktningsverksamhet baserar sig på Verksamhetsmodellen för byggnadsbesiktningar

Hos Raksystems verkställs alla de byggnadsbesiktningar som utförs i samband med en bostadsaffär i enlighet med den inom branschen gemensamt godkända ”Verksamhetsmodellen för byggnadsbesiktningar”. I dessa under Miljöministeriets ledning publicerade direktiv bestäms t.ex. byggnadsbesiktningsprocedurens utförande, prissättningens transparens samt det material som i förväg postas till kunderna. I modellen specificeras även innehållet i det beställningsavtal som görs upp mellan beställaren och företaget, så kunden kan känna sig säker.

Alla våra besiktningsinspektörer har förbundit sig vid att följa dessa direktiv. Vi utbildar våra inspektörer innan de träder i tjänst – och kompetensen upprätthålls även under arbetsförhållandets gång.

Jag är stolt över att byggnadsbesiktningsprocessen har drivits så här långt hos oss. För kunden betyder det här att han/hon redan då processen börjar vet vad byggnadsbesiktningen kommer att kosta och vad som ingår i priset – det är ju precis så det skall vara.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp