Jag rekommenderar en besiktning före årsbesiktningen för alla nya husbolag

Kirsi Hannula fungerar som styrelsens ordförande för Bostadsaktiebolaget As Oy Järvenpään Heidi som ligger i Träskända. Huset hade färdigställts i december 2017, så det var dags för en årsbesiktning efter ett års boende.

För att byggherren vid årsbesiktningen ska får en så täckande beskrivning av vad som behöver åtgärdas, beslöt husbolagets styrelse att låta göra en förhandsbesiktning inför årsbesiktningen av huset. Raksystems valdes som besiktare och Kirsi har varit väldigt nöjd med valet.

”Jag har varit styrelsens ordförande ända sedan mötet för överlåtelse av husets förvaltning. Husbolaget består av ett hus med åtta våningar, som har 43 bostadslägenheter och en trappuppgång”, berättar Kirsi Hannula.

För husbolaget var det tid för initialmötet för årsbesiktningen, eftersom det gått ett år sedan bolaget färdigställts.

”Grannhusbolagen färdigställdes lite före vårt husbolag och vi hörde att det varit mycket att åtgärda i dem. Vi ville lätta på styrelsens ansvar, så i god tid före mötet för 1-årsgarantibesiktningen beslöt vi beställa en utomstående besiktare för att säkerställa att alla fel och brister hittas”, berättar Kirsi.

Raksystems som oberoende expert

Raksystems valdes som besiktare och vi är nöjda med företaget.

”Vi valde företag utifrån disponentens rekommendation. Företaget hade även besiktat grannhusen och det hade gått bra. Efter disponentens rekommendation och konkurrensutsättning konstaterade vi att Raksystems är bäst för uppdraget, eftersom vi ville ha den bästa kvaliteten”, berättar Kirsi nöjt.

Förhandsbesiktningen gjordes i fråga om byggnadens yttre samt i fråga om tekniska och allmänna utrymmen och i alla bostadslägenheter. Vid besiktningen gick man även igenom alla befintliga dokument som gäller husbolaget, allt från planritningar till säljbroschyrer. Besiktningen gjordes av en expertgrupp på tre personer, som innehöll en expert på byggnads-, VVS- och elteknik.

”Besiktningen gick bra, experterna gjorde sitt jobb som de skulle och slutresultatet är en omfattande rapport med bristförteckning”, berättar Kirsi.

Besiktningen har varit till stor nytta

De fel och brister som upptäcktes vid förhandsbesiktningen inför årsbesiktningen åtgärdas som bäst. Ommålningen är gjord, men det finns ännu mycket att göra.

”Jag rekommenderar besiktning för alla nya husbolag, eftersom många fel och brister förblir oupptäckta utan en besiktning. Till exempel i lägenheternas nedgång ligger elkabelknippen på ventilationskanalen, vilket är emot bestämmelserna. Att beslag för diskhons avloppsrör saknas hade vi troligen inte märkt om vi inte haft hjälp av en utomstående expert”, konstaterar Kirsi.

”Raksystems har på alla sätt gjort ett gott intryck. Experterna gjorde sitt arbete bra och enligt överenskommen tidtabell, kontaktpersonen Tuomas Venermo var lätt att nå och slutrapporten var tydlig. Utifrån efter dessa erfarenheter rekommenderar jag gärna företaget till andra”, ler Kirsi.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp