LEED -certifikatet garanterar fastigheternas energieffektivitet

LEED -certifieringen förändrar över hela världen vårt sätt att se på hur fastigheter designas, byggs och underhålls. Certifieringen ger nycklarna till ett ansvarsfullt och hållbart byggande så, att människor kan bo och arbeta på ett tryggt och säkert sätt. 

LEED är ett amerikanskt certifieringssystem, som inom byggbranschen på ett omfattande sätt utvärderar lösningar för hållbar utveckling. Det kan då t.ex. vara fråga om de inspekterade utrymmenas, byggnadernas och områdenas miljöegenskaper. Certifikatet fungerar som en för ifrågavarande byggnad gällande kvalitetsstämpel, utfärdad av en utomstående tredje part U.S. Green Building Council® (USGBC®). LEED är globalt sett den överlägset mest populära miljöcertifieringen med ett nuvarande saldo på ca. 110.000 certifieringar i över 160 länder. Även i Finland är LEED helt klart det mest populära systemet för miljöcertifiering av byggprojekt.

LEED -certifieringen är enklare och mera ”straight forward” än andra miljöcertifikat och lämpar sig särskilt bra för kontorsutrymmen eller stora projekt, som inkluderar flera byggnader. I samband certifieringsutförandet kan man även skapa en Volume Program -modell, som gör det möjligt att på ett snabbare och enklare sätt genomföra en certifiering av flera liknande byggnader.

Investerare kräver ofta ett certifikat

Certifieringen ökar värdet på byggnaden och underlättar även en försäljning. Det är ofta också lättare att få finansiering för en byggnad som är miljöcertifierad. LEED -certifikatet är mycket välkänt bland utländska fastighetsinvesterare och det är internationellt sett det mest använda miljöcertifieringssystemet.

LEED -certifieringssystemet är uppdelat i fyra olika klassificeringsnivåer, som kallas Certified, Silver, Gold och Platinum. Med hjälp av den förundersökning som genomförs genast då processen påbörjas, kan certifieringskonsulterna identifiera objektets målsättningar och potentiella certifieringsklass. I detta skede definieras också alla de åtgärder som behövs för att kunna nå upp till den önskade certifieringsklassen. En del av certifieringskriterierna är obligatoriska och en del frivilliga, vilket leder till att alla enligt samma klass certifierade fastigheter inte nödvändigtvis behöver vara likadana. Experterna hjälper och vägleder vid uppfyllandet av certifieringskriterierna genom hela certifieringsprocessen så, att man når upp till den önskade nivån.

Då det gäller LEED -certifierade byggnader ser man på hur de belastar den närliggande miljön samt hur denna belastning kan minskas. I samband med en LEED -certifiering fäster man särskild uppmärksamhet vid energieffektiviteten, lokalisationen och vattenanvändningen. Det kan därför vara svårt för en fastighet som ligger långt borta från kollektivtrafikförbindelserna att kunna nå upp till de högre certifieringsnivåerna.

Certifieringar som utförs i projekteringsfasen

Då byggprojektet miljöcertifieras redan i projekteringsfasen kan investerare, fastighetsutvecklare och fastighetens användare vägleda projektet och försäkra sig om att det sköts på ett sådant sätt, att miljöaspekterna genomgripande tas i beaktande. Ett i byggfasen utfärdat LEED -certifikat bekräftar, att byggnaden har planerats och byggts i enlighet med stränga miljökrav. Certifikatet bevisar även byggprojektets miljöeffektivitet.

En certifieringsansökan hjälper till att identifiera de delar av fastigheten, som på ett ansvarsfullt sätt kunde utvecklas. Vid en LEED -certifiering som utförs i projekteringsfasen är t.ex. kvalitetskraven på vattenarmaturerna mycket höga och motsvarar inte alltid de finska byggnormerna, vilket kan innebära utmaningar längre fram i certifieringsprocessen. Kriterierna som bör uppfyllas varierar även beroende på fastighetens typ. Kontors- och affärsfastigheter certifieras i enlighet med LEED Core and Shell- eller New Construction -klassen, hotell i enlighet med Hospitality -klassen och bostadshus i enlighet med New Construction- eller Multifamily Midrise -klassen.

Raksystems GBP har ansvarat för 75 % av alla de LEED -certifieringar som i Finland har utförts redan i projekteringsfasen. Alla dessa projekt har inom den överenskomna tidsramen nått upp till eller överskridit den önskade certifieringsnivån. År 2020 utförde Raksystems GBP sammanlagt 35 LEED -certifieringar i Finland, de baltiska länderna och USA. Certifierade objekt är t.ex. Hyvinvointikeskus Sopukka(Welfare Center Sopukka i Sodankylä), Danske Banks huvudkontor i Helsingfors, Köpcentret Sello i Esbo och Nokian Renkaat-däckfabriken i USA.

Certifiering av redan befintliga (tidigare byggda) fastigheter

Man kan även ansöka om LEED -certifiering av en byggnad som redan är i driftsfasen. Man mäter då fastighetens och de till fastigheten anknytna tjänsternas miljöeffektivitet samt underhållets ansvarsnivå. Med hjälp av certifieringen får man de verktyg som behövs för att kunna underhålla fastigheten på ett hållbart sätt samt för att uppnå inbesparingar i t.ex. energiförbrukningen. LEED for Existing Buildings: Operation and Maintenance –certifikatet beviljas alltid för fem år i taget. Efter certifikatsperiodens slut måste man ansöka om att få certifikatet förnyat.

Då certifieringen gäller en redan befintlig (tidigare byggd) byggnad granskar man t.ex. energi- och vattenförbrukningen, användarnöjdheten, avfallsdata, resor till och från arbetsplatser samt inomhusförhållandena. Vid certifieringen av redan befintliga fastigheter koncentrerar man sig på byggnadens prestanda så, att 90 % av certifieringspoängen kommer från denna betoning. Byggnadens prestanda verifieras genom att objektets prestationsindikatorer (utsläpp, förbrukningar, avfall och nyttjande av kommunikationer) matematiskt relateras till fastighetens areal och användarantal.

Syftet med denna certifiering är att uppmuntra fastigheterna till ett miljövänligt och –effektivt verksamhetssätt. Därtill möjliggör och uppmuntrar certifieringen till kontinuerlig övervakning och utveckling.

LEED-certifikatet i korthet

  • ett amerikanskt certifieringssystem
  • beviljat av U.S. Green Building Council
  • avsett speciellt för kontorsbyggnader och stora projekt
  • de viktigaste kriterierna är energieffektiviteten, lokalisationen och vattenförbrukningen
  • lämpar sig likaväl för fastigheter i projekteringsfasen som för redan befintliga (tidigare byggda) fastigheter
  • många fastighetsinvesterare kräver att fastigheterna certifieras
  • en certifiering av hög nivå gör det lättare att få finansiering

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp