Varför uppstår mögel i en konstruktion?

Många orsaker till problem med inomhusluften

Problem med inomhusluften, undersökning av dem och sökande av orsakerna kräver att expert har kunskaper i både byggnadsteknik, byggnadsfysik samt inomhusmiljö och hälsoeffekter, utan glömma olika undersökningsmetoder. Arbetsfältet innehåller många utmaningar men det som uppmärksammas mest är vanligen fukt- och mikrobskador, s.k. mögelskador.

Fukt- och mikrobskador i konstruktioner är dock inte alltid orsaker till hälsorelaterade problem med inomhusluften. Därför vill jag lyfta fram även andra faktorer som orsakar problem och vars konsekvenser vi inte ska glömma.

Varför uppstår mögel i en konstruktion?

Fukt- och mikrobskador är förargligt vanliga i vårt byggnadsbestånd. De tidigare använda konstruktionslösningar, byggsättet och de krav som våra väderförhållanden ställer på byggnadernas värmeisolering och täthet bidrar till detta. Oavsett byggnadsmaterialen, mängden material eller landet, uppstår fukt- och mikrobskador då konstruktioner och material inte tål fuktbelastningen de utsätts för. Hur länge det tar innan skador uppstår i konstruktioner och material beror på flera faktorer. Fuktbelastningen och torkningsförmågan i olika konstruktioner baseras på olika fysikaliska överföringssätt för fukt och föreningar av dem, så risken för skador ska alltid bedömas från fall till fall.

Summan av flera faktorer

För varm och torr inomhusluft, brister i ventilationen eller känsla av drag är exempel på mera sällan diskuterade problem med inomhusluften. Även olika kemiska utsläpp och utsläpp från partikelaktiga material samt damm kan orsaka problem med inomhusluften. Dessutom klassificeras som faktorer som kan orsaka problem med inomhusluften är bland annat allergener från djur, pollen och kemikalier samt störande lukter. Vanligen upplevs mögellukt och lukter från olika material (stickande, söt osv.). Efter dessa s.k. mögelproblem och kemiska upptäcks oftast tobakslukt.

Ofta beror problemen dock på samverkan av flera faktorer. Dessa är bland annat brister i ventilationen eller dålig luft, otillräcklig luft och lukter. Dessutom kan större undertryck i byggnaden än vanligt orsaka problem. Därför kan ersättande luft komma in i byggnaden och leda orenheter i konstruktionerna in i inomhusluften.

Experten hjälper

Om man misstänker problem med inomhusluften i en byggnad, om det finns skador man kan se med blotta ögat eller om långvariga symptom förekommer hos de som vistas i byggnaden, rekommenderas experthjälp. För utredning av problem med inomhusluften ska man välja en utbildad och kompetent sakkunnig på inomhusluft, t.ex. en certifierad expert på byggnadshälsa.

Ytterligare information:

Elina Saukko
Ledande expert; inomhusluftscentralen, byggnadshälsoexpert, inomhusluftsexpert (SISA, Eurofins).
Tel. +358 (0)30 670 5597

E-postadresserna är av formatet fornamn.efternamn@raksystems.fi.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp