Raksystems Group ostaa Byggkonsultgruppenin.

Raksystems Group fortsätter sin nordiska expansion genom bolagsförvärv av svenska Byggkonsultgruppen AB

Raksystems Group, Nordens ledande aktör av välmående fastigheter, utökar sin verksamhet på den svenska marknaden genom att förvärva samtliga aktier i Byggkonsultgruppen AB, ett företag som framförallt är känt för besiktningstjänster vid nyproduktion av bostäder. Förvärvet slutförs i april 2021.

Byggkonsultgruppen är verksamma i Stockholm med omnejd och har en bred kundkrets som innefattar flertalet av Sveriges största byggföretag, försäkringsbolag, privata husbyggare och bostadsrättsföreningar. Bland kunderna återfinns t ex: JM, BoKlok Housing, Gar-Bo och Obos Kärnhem.

Utbudet av tjänster är omfattande där den huvudsakliga inriktningen är entreprenadbesiktningar och byggkonsultation. Byggkonsultgruppen är välkänt för sitt stora engagemang, sin höga kvalitet och goda problemlösningsförmåga. Totalt utförs årligen cirka 3000 lägenhetsbesiktningar, 200 husbesiktningar samt åtskilliga besiktningar av skolor, större kontorsbyggnader och kommersiella lokaler.

“För att ytterligare stödja den gedigna fastighetsutvecklings- och projektledningskompetensen hos Projektledarhuset, som sedan sommaren 2020 ingår i Raksystems Group, stärker vi upp ytterligare med ett topprankat besiktningsföretag. Vi har samarbetat med Byggkonsultgruppen under en längre tid och denna sammanslagning gör att vi nu kan erbjuda våra kunder ett ännu större tjänsteutbud”, säger Örjan Kjellström, VD på Raksystems Projektledarhuset.

“Byggkonsultgruppen kommer att förstärka våra tjänsteområden inom besiktning och byggkontroller vilket kommer göra det möjligt för oss att tillhandahålla ännu mer hållbart producerade och högkvalitativa tjänster till marknaden”, säger Raksystems Group CEO Marko Malmivaara.

“Vi ser Raksystems som en stark ägare som möjliggör nya affärsmöjligheter för oss. Vi ser fram emot flera positiva synergieffekter och ett produktivt samarbete inom Raksystems Group, och vi är övertygade om att förvärvet kommer att gynna våra kunder och stärka vår tillväxt”, säger Daniel Drottshage, VD på Byggkonsultgruppen.

Förvärvet av Byggkonsultgruppen, som grundades 2009, passar perfekt in i Raksystems redan befintliga tjänsteportfölj och stärker oss ytterligare. Efter bolagsförvärvet omfattas Raksystems Group av fler än 550 experter och sammanlagda nettointäkter över € 60 miljoner proforma 2021. Raksystems Group hjälper kunder i Sverige och i Finland med arbetet för hållbara och energieffektiva byggnader, fastighetskontroller, besiktningar och inspektioner samt i arbetet med miljöcertifieringar av både nya och befintliga byggnader.  Vi bistår också våra kunder i tidiga skeden inom samhällsplanering, fastighetsutveckling, projekteringsledning, samt bygg- och projektledning.

För mer information kontakta:

Raksystems Group CEO Marko Malmivaara

Marko Malmivaara
Group CEO, Raksystems
+358 40 046 4934
marko.malmivaara@raksystems.fi

Raksystems PLH CEO Örjan kjellström

Örjan Kjellström
VD, Raksystems PLH
+46 8 588 919 10
orjan.kjellstrom@projektledarhuset.se

Byggkonsultgruppenin toimitusjohtaja Daniel Drottshage

Daniel Drottshage
VD, Byggkonsultgruppen AB
+46 8 128 55 701
daniel@byggkonsultgruppen.se

Raksystems – Bäst i Norden, varje dag!

Raksystems Groups mission är att hjälpa fastighetsägare, och andra aktörer i bygg- och fastighetsbranschen, att hålla byggnader i gott och välmående skick för att på så vis främja brukarnas, ägarnas och miljöns välbefinnande. Vi arbetar aktivt med hållbarhet i alla våra tjänster för att minska miljöpåverkan från byggnader och vi uppmuntrar våra kunder till att göra bättre val.

Raksystems grundades 1989 och vi är idag mer än 550 medarbetare i Finland och Sverige. För mer information, vänligen besök raksystems.com.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp