Raksystems köper inhemsk EcoReal

Raksystems köper inhemska EcoReal

Nordens ledande expertkoncern inom välmående fastigheter, Raksystems Group, har köpt finländska EcoReal Oy:s aktiestock genom förvärvet den 7.7.2022. EcoReal är känd framför allt som leverantör av energi-, omständighets-, miljö- och hållbarhetstjänster samt partner inom byggnad och konsultation. Vi vill vara föregångare inom hållbar utveckling i Europa vad gäller välmående fastigheter och strävar efter detta i vårt arbete varje dag.

Målet för EcoReal, som grundades 2016, är att göra kundernas fastigheter koldioxidneutrala genom att ta hänsyn till användarnas välmående. Under 2021 deltog företaget i 85 energigranskningar, över 200 konsultationsprojekt inom byggnad, genomförde tiotals miljöcertifieringar, beräkningar av koldioxidavtryck och andra miljötjänster. Företaget har bl.a. Sagax, Julius-Tallberg-Fastigheter, Ilmarinen, NREP och Mileway som viktiga kunder.

”Vi har under de senaste åren satsat förutom på fler energi-, miljö- och hållbarhetstjänster även på ökad tillväxt i företaget. För att kunna erbjuda vår personal allt mer intressanta karriärstigar ville vi dela vår framtid med en stark trendskapare inom branschen – Raksystems”, berättar EcoReals verkställande direktör Janne Rytkönen.

EcoReal betjänar professionella fastighetsägare och -användare genom nära på 60 experter runt om i landet. Företaget har haft en fantastisk tillväxt på 58,7 % årligen under 2018–2021 och en omsättningsprognos på 14 M€ för 2022. I och med förvärvet höjs Raksystems Groups omsättningsprognos för 2022 till 90 M€ och personalantalet till 680 experter.

”Allt eftersom affärsförhandlingarna framskred blev vi i Raksystems ledning imponerade av EcoReals förmåga att kombinera expertis och kvalitet. Raksystems har en lång historia inom kundservice, och engagemang har alltid varit en viktig faktor som vi värdesätter. Tillsammans kan vi betjäna våra kunder allt mer omfattande”, tänker Raksystems Group CEO Marko Malmivaara.

Mer information:

Raksystems Group CEO Marko Malmivaara, +358 40 046 4934, marko.malmivaara@raksystems.fi
EcoReal Oy vd Janne Rytkönen, +358 40 532 2261, janne.rytkonen@ecoreal.fi

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp