WELL -certifikatet: för att fastighetens användare skall må bra

Människorna tillbringar upp till 90 % av sin tid inomhus. Den trivsel lokaliteterna kan erbjuda under en normal arbetsdag är inte betydelselös, eftersom den kan ha en märkbar inverkan på arbetets produktivitet och kvalitet. WELL -certifieringen är ett bevis på att fastigheten och alla utrymmen i den är trivsamma och att planeringsarbetet har varit människocentrerat.

Övergripande välmående

WELL -certifieringen fungerar som en av en utomstående part beviljad kvalitetsstämpel, som bekräftar att lokaliteterna är trivsamma och främjar människors välbefinnande. International WELL Building Institute (IWBI) beviljar lokaliteterna eller fastigheten detta certifikat, om alla krävda kriterier blir uppfyllda. Certifieringen ger klara och tydliga ramar för människors välbefinnande samt direktiv för hur man kan främja välmåendet bland lokaliteternas användare. Målet är att med hjälp av lokaliteterna kunna skapa förhållanden, som främjar både produktiviteten och kreativiteten. Certifieringen baserar sig på studier, i vilka man har undersökt omgivningens inverkan på människor.

Vid certifieringen mäter man, med hjälp av olika kriterier, lokaliteternas trivsel inom 10 olika delområden. Dessa delområden berör t.ex. lokaliteternas inomhusluft och akustik. Man bedömer lokaliteternas tekniska egenskaper, men beaktar dessutom även hela organisationens verksamhet ur välfärdssynpunkt och med tanke på välfärdens främjande. I lokaliteterna uppmuntras t.ex. under arbetsdagen till ett hälsosamt och balanserat levnadssätt. En utveckling av lokaliteterna kan i sin allra enklaste form t.ex. innebära ett ökat antal grönväxter samt uppmuntran till hälsosammare kostvanor.

WELL -certifikatet beaktar följande 10 delområden:

 • Inomhusluft av hög kvalitet
 • Rent dricksvatten och hygienisk användning av vatten
 • Hälsosam mat
 • Kvalitativ och fungerande belysning samt användning av naturligt ljus
 • Främjande av kroppslig träning och fysiska aktiviteter
 • Komfortabel temperatur, som stabilt hålls på en behaglig nivå
 • Behaglig akustik
 • Säkra och, med tanke på inomhusluften, hälsosamma material
 • Lokalitetslösningar och verksamhetsmodeller som stöder välbefinnandet
 • Lokalitetslösningar och verksamhetsmodeller som uppmuntrar till samarbete

Bra lokaliteter ger ett bra namn

WELL -certifierade lokaliteter ökar även företagets attraktivitet. En satsning på lokaliteterna kan också motivera och locka framtida användare, t.ex. potentiella arbetstagare.

En certifiering och investering i lokaliteterna inverkar också på det arbete som utförs i lokaliteterna, då det gäller t.ex. kontorsutrymmen. Det har i praktiken visat sig, att arbetstagarna presterar bättre och arbetar mer effektivt i WELL -certifierade arbetsutrymmen. En investering i fungerande och hälsosamma lokaliteter visar sig genom ökad produktivitet snabbt lönsam. En minskning i sjukfrånvaron märks också direkt i företagets resultat.

Välmående och hälsosamma byggnader främjar också hälsosam och välmående användning av lokaliteterna. Då byggnaden mår bra, mår med största sannolikhet även människorna inne i byggnaden bra och känner sig lyckligare.

Över 5 000 WELL -projekt har redan registrerats i 67 länder, inklusive det av oss certifierade kontorscampuset Säterinportin toimistokeskus i Esbo. Hos oss hittar du WELL AP -kvalificerade experter och den enda licenserade WELL Performance Testing Agent -inspektören i Finland.

WELL-certifikatet i korthet

 • ett certifieringssystem som koncentrerar sig på fastighetsanvändarnas välbefinnande och hälsa
 • beviljat av International WELL Building Institute
 • bättrar produktiviteten och ökar belåtenheten
 • främjar hälsosamhet
 • lämpar sig bra i synnerhet för kontorslokaliteter, men också för andra typer av utrymmen

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp