Kauppaturva

Vill du ha en trygg bostadsaffär?

Köp utöver en Byggnadsbesiktning en försäkring för dolda fel, Kauppaturva.

Ansök om försäkring

“Raksystems byggnadsbesiktare undersökte huset noga och sände oss en skriftlig rapport över byggnadsbesiktningen, vilken bifogades affärsbrevet. Säljarna köpte en försäkring för dolda fel, Kauppaturva, för att känna sig säkra i fall av dolda fel.”

Kauppaturva ger trygghet för tiden efter bostadsaffären

Kauppaturva ger ekonomisk trygghet för säljare av en bostad eller fastighet. Försäkringen täcker det ekonomiska ansvaret för dolda fel, beroende på objekt, under 2 eller 5 år, räknat från överlåtelsen av besittningen av objektet.

 • Försäkringstagare är säljaren av bostaden eller fastigheten. Helvetia är försäkrare.
 • Det är möjligt att ta Kauppaturva i samband med en försäljning av höghus-, rad- och parhuslägenheter samt för kedjehus och egnahemshus.
 • För rad- och parhuslägenheter samt kedjehus och egnahemshus krävs Raksystems Bostadsaffärens Byggnadsbesiktning.
 • För en höghuslägenhet som försäkras krävs Raksystems Fuktkartläggning.
Kom ihåg att ansöka om Kauppaturva innan besittningsrätten överförs.

Kom ihåg att ansöka om Kauppaturva innan besittningsrätten överförs

Säkerställ en trygg bostadsaffär med en försäkring för dolda fel, dvs. Kauppaturva. Dolda fel är fel som inte upptäckts vid en byggnadsbesiktning eller fuktkartläggning och som säljaren inte känt till. Kauppaturva ger ekonomisk trygghet för tiden efter försäljningen av en bostad eller en fastighet.

Förutsättningar för att en försäkring ska beviljas

 • Raksystems kartläggning krävs för att en försäkring ska beviljas
 • För höghuslägenheter krävs Raksystems Fuktkartläggning.
 • För rad- och parhuslägenheter samt kedjehus och egnahemshus krävs Raksystems Bostadsaffärens Byggnadsbesiktning.
 • Kartläggningen ska ha genomförts inom sex (6) månader då affären görs.
 • Försäkringstagare är en säljare som är en fysisk person eller ett odelat dödsbo.
 • En försäkring kan tecknas för byggnader, vars bostadsyta är högst 350 m2 (fastigheter).
 • En försäkring kan tecknas för objekt, vars bostadsyta är högst 350 m2 (kedjehus och parhus-, radhus- och höghuslägenheter).
 • Försäkringsansökan med bilagor ska sändas till försäkringstagaren före besiktningsrätten för objektet överförs.

Försäkringsgivaren och kontaktuppgifter

 • Försäkringsgivare är Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft in Liechtenstein AG.
 • I försäkringsärenden betjänas du av:
  Söderberg & Partners Kauppaturva kundservice Vardagar 10-14.
  kauppaturva@soderbergpartners.com, tlf. 040 7797 999.

Raksystems Kauppaturva

Försäkringsgivare är Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft in Liechtenstein AG.

Den här försäkringen beviljas av Ombudet RSG Construction & Specialty AB, registernummer 556686-1964 (Sverige) och fungerar med stöd av bemyndigande, som beviljats Ombudet i enlighet med avtalet och avtalets marknadskod B1262BW0318320.

Tillhandahållet av försäkringen och försäkringsverksamheten grundas på EU-direktivet Freedom of Service. Försäkraren övervakas av Sveriges tillsynsmyndighet Finansinspektionen. Adress: Brunnsgatan 3, SE-103 97 Stockholm..

Priser på Kauppaturva

Objekt Försäkringspremie, då objektet
är byggt 2000 eller senare
Försäkringspremies, då objektet är byggt 1981-1999 Försäkringspremie, då objektet är byggt 1980 eller tidigare Försäkringsperiod
Höghuslägenhet 1150 € 1150 € 1150 € 2 år
Radhuslägenhet 1150 € 1150 € 1150 € 2 år
Parhuslägenhet 1150 € 1150 € 1150 € 2 år
Kedjehuslägenhet 1150 € 1150 € 1150 € 2 år
Egnahemhus 2490 € 2490 € 2490 € 5 år

Att ansöka om en försäkring

 • Kom ihåg att noga läsa igenom försäkringsvillkoren och Raksystems undersökningsrapport.
 • Byggnadsbesiktningsrapporten (radhus- och parhuslägenheter samt edna- och kedjehus) eller Fuktkartläggningsrapporten (höghuslägenheter) får vara högst sex (6) månader, då köpeavtalet undertecknas. Köpeavtalet är ett skriftligt avtal mellan säljare och köpare vid en bostadsaffär.
 • Försäkringen ska alltid sökas före besittningsrätten överförs.
 • I samband med försäkringsansökan ska en kopia över Fuktkartläggning eller Byggnadsbesiktningens rapport lämnas.
 • Här kan du ansöka om en försäkring på en digital blankett eller följ anvisningarna nedan. Använd inte webbläsaren Internet Explorer.

Att göra en skadeanmälan

 • En skadeanmälan ska lämnas så tidigt som möjligt inom ett år från datumet då den försäkrade känt till den försäkrade skadehändelsen och den skada som uppstått. En skadeanmälan ska i vilket fall som helst lämnas inom tio år från den försummelse, för vilken köparen lämnar ett ersättningskrav.
 • Om skadeanmälan ska utan dröjsmål uppgöras en rapport, som sänds till:
 • Cunningham Lindsey Nordic ApS
  C/O Oy Lars Krogius Ab
  Fågelviksgatan 10
  00500 Helsingfors

Telefon: +358 (0)9 4763 6300 eller +358 (0)40 9207488
E-post: vahingot@kauppaturvavahingot.fi

 • Till rapporten ska bifogas:
  • Kopia på köparens ersättningskrav (om denna lämnats skriftligt),
  • ​utredning om skada, såsom kopia på skadegranskningsrapport,
  • kopia på byggnadsbesiktningsrapport,
  • uppgifter om övriga eventuella försäkringar för skador/skadeersättning,
  • alla övriga uppgifter och dokument, som försäkringsgivaren kan behöva vid handläggningen av ersättningskrav.

Vi uppdaterar sidan på uppgifterna preciseras

Vi har slutat sälja försäkringen Försäkring för dolda skador RS10 31.12.2015

 • Försäkringsvillkoren ändrades 12.3.2018. Vi har slutat sälja produkten Försäkring för dolda skador RS10, ersättande produkt försäkringen Kauppaturva.
 • Försäljningen av försäkringen Försäkring för dolda skador RS10 upphörde 31.12.2015. Om du har frågor om Försäkring för dolda skador RS10, kontakta vår kundservice. Kontaktuppgifter nere på sidan.
 • Försäkring för dolda skador RS10 som beviljades före slutet av år 2015 gäller i enlighet med försäkringsvillkoren fram till giltighetstidens slut, dvs. fem (5) år efter att besittningen av fastigheten överlåtits.

Raksystems kundservice

Telefon: +358 (0)30 670 5500
E-post: vakuutukset@raksystems.fi

 

Ansök om försäkring eller kontakt oss!

Kauppaturva kundservice Vardagar 10-14.