Köp utöver en Byggnadsbesiktning en försäkring för dolda fel, Kauppaturva.
Kauppaturva

Vill du ha en trygg bostadsaffär?

Köp utöver en Byggnadsbesiktning en försäkring för dolda fel, Kauppaturva.

“Raksystems byggnadsbesiktare undersökte huset noga och sände oss en skriftlig rapport över byggnadsbesiktningen, vilken bifogades affärsbrevet. Säljarna köpte en försäkring för dolda fel, Kauppaturva, för att känna sig säkra i fall av dolda fel.”

Kauppaturva ger trygghet för tiden efter bostadsaffären

Kauppaturva ger ekonomisk trygghet för säljare av en bostad eller fastighet. Försäkringen täcker det ekonomiska ansvaret för dolda fel, beroende på objekt, under 2 eller 5 år, räknat från överlåtelsen av besittningen av objektet.

 • Försäkringstagare är säljaren av bostaden eller fastigheten. Helvetia är försäkrare.
 • Det är möjligt att ta Kauppaturva i samband med en försäljning av höghus-, rad- och parhuslägenheter samt för kedjehus och egnahemshus.
 • För rad- och parhuslägenheter samt kedjehus och egnahemshus krävs Raksystems Bostadsaffärens Byggnadsbesiktning.
 • För en höghuslägenhet som försäkras krävs Raksystems Fuktkartläggning.
Kom ihåg att ansöka om Kauppaturva innan besittningsrätten överförs.

Kom ihåg att ansöka om Kauppaturva innan besittningsrätten överförs

Säkerställ en trygg bostadsaffär med en försäkring för dolda fel, dvs. Kauppaturva. Dolda fel är fel som inte upptäckts vid en byggnadsbesiktning eller fuktkartläggning och som säljaren inte känt till. Kauppaturva ger ekonomisk trygghet för tiden efter försäljningen av en bostad eller en fastighet.

InSure Group Oy ansvarar för Kauppaturvas kundservice och utfärdande av försäkringar från 1 januari 2024. Van Ameyde Krogius fortsätter som skadehanterare.

Förutsättningar för att en försäkring ska beviljas

 • Raksystems kartläggning krävs för att en försäkring ska beviljas
 • För höghuslägenheter krävs Raksystems Fuktkartläggning.
 • För rad- och parhuslägenheter samt kedjehus och egnahemshus krävs Raksystems Bostadsaffärens Byggnadsbesiktning.
 • Kartläggningen ska ha genomförts inom åtta (8) månader då affären görs.
 • Försäkringstagare är en säljare som är en fysisk person eller ett odelat dödsbo.
 • En försäkring kan tecknas för byggnader, vars bostadsyta är högst 350 m2 (fastigheter).
 • En försäkring kan tecknas för objekt, vars bostadsyta är högst 350 m2 (kedjehus och parhus-, radhus- och höghuslägenheter).
 • Försäkringen kan inte tecknas efter det att Köparen har tagit över Objektet.

Försäkringsgivaren och kontaktuppgifter: Kauppaturva – en försäkring fö dolda fel

 • Försäkringsgivare är Helvetia Global Solutions Ltd
 • I försäkringsärenden betjänas du av:
  InSure Group Oy, Kauppaturva kundservice, vardagar kl 9-16
  info@insuregroup.fi, tlf. 020 746 3900 (betjäning på finska och engelska)

Den här försäkringen beviljas av Ombudet InSure Group Oy (Finland) och fungerar med stöd av bemyndigande, som beviljats Ombudet i enlighet med avtalet och avtalets marknadskod B1735ND0318324.
Tillhandahållet av försäkringen och försäkringsverksamheten grundas på EU-direktivet Freedom of Service. Försäkraren övervakas av Finlands Finansinspektionen (InSure Group Oy registreringsnumret 446171).

Priser på Kauppaturva

Objekt Försäkringspremie  Försäkringsbelopp Självriskandel Försäkringsperiod
Höghuslägenhet 1 150 € 45 000 € 2 000 € 2 år
Radhuslägenhet 1 150 € 75 000 € 3 000 € 2 år
Parhuslägenhet 1 150 € 75 000 € 3 000 € 2 år
Kedjehuslägenhet 1 150 € 75 000 € 3 000 € 2 år
Egnahemhus 2 490 € 75 000 € 3 000 € 5 år

 

Att ansöka om en försäkring

 • Kom ihåg att noga läsa igenom försäkringsvillkoren och Raksystems undersökningsrapport.
 • Byggnadsbesiktningsrapporten (radhus- och parhuslägenheter samt edna- och kedjehus) eller Fuktkartläggningsrapporten (höghuslägenheter) får vara högst åtta (8) månader, då köpeavtalet undertecknas. Köpeavtalet är ett skriftligt avtal mellan säljare och köpare vid en bostadsaffär.
 • Försäkringen ska alltid sökas före besittningsrätten överförs.
 • I samband med försäkringsansökan ska en kopia över Fuktkartläggning eller Byggnadsbesiktningens rapport lämnas.
 • Här kan du ansöka om en försäkring på en digital blankett.
  •  Använd inte webbläsaren Internet Explorer.

Att göra en skadeanmälan

 • En skadeanmälan ska lämnas så tidigt som möjligt inom ett år från datumet då den försäkrade känt till den försäkrade skadehändelsen och den skada som uppstått. En skadeanmälan ska i vilket fall som helst lämnas inom tio år från den försummelse, för vilken köparen lämnar ett ersättningskrav.
  • Om skadeanmälan ska utan dröjsmål uppgöras en rapport, som sänds till
  Van Ameyde Finland │ OY Lars Krogius
  Sturenkatu 16
  FI-00510 Helsinki
  Tel. 09 47 6363 00
  Email: vahingot@kauppaturvavahingot.fi
 • Till rapporten ska bifogas:
  • Kopia på köparens ersättningskrav (om denna lämnats skriftligt),
  • ​utredning om skada, såsom kopia på skadegranskningsrapport,
  • kopia på byggnadsbesiktningsrapport,
  • uppgifter om övriga eventuella försäkringar för skador/skadeersättning,
  • alla övriga uppgifter och dokument, som försäkringsgivaren kan behöva vid handläggningen av ersättningskrav.

Vi uppdaterar sidan på uppgifterna preciseras.

Ansök om försäkring eller kontakt oss!

Kauppaturva kundservice vardagar kl. 9-16.