Ensure good condition of your home or second residence with KotiApp.
KotiApp

Hemmets smarta servicebok. Det är KotiApp.

Ta hand om ditt hem och din fritidsbostad med KotiApp.

Börja använd KotiApp gratis!

Ladda ner appen för ett hälsosammare och mer ekonomiskt boende.

Service för tillfället tillgänglig endast på finska.

Ta hand om ditt hem med KotiApp som är smart och gratis

KotiApp hjälper dig ta hand om ditt hem och gör det enkelt, styrt och regelbundet. Med ständigt underhåll av hemmet och åtgärdande av missförhållanden kan du spara tiotusentals euro samt trygga din familjs hälsa.

 • Tjänsten passar alla hem och fritidsbostäder.
 • Med KotiAppen får du en översikt över skicket på ditt hem via tydliga ikoner.
 • Du kommer ihåg viktiga skötsel- och underhållsuppgifter för hemmet, eftersom KotiApp påminner om det som ska göras.
 • Du sparar alla viktiga uppgifter och dokument om ditt hem i KotiApp från färgkoder på målarfärger till officiella dokument. 
 • Du får alltid hjälp av en expert vid behov. 

KotiApp påminner och vägleder

KotiApps mångsidiga tjänster gör att du kan leva i ett hälsosammare hem. KotiApp skräddarsyr hemmets skötsel- och underhållsuppgifter enkom för ditt hem och ger tydlig vägledning för dem. Genom att spara en bild av stället som skadats i Kotikansio i KotiApp kan du vända dig till OmaInsinööri för mera ingående anvisningar för att åtgärda skadan.

Ensure good condition of your home or second residence with KotiApp.

Vilka är fördelarna med KotiApp?

 • Med KotiApp kan du följa och administrera hemmets underhålls- och åtgärdsbehov.
 • Appen berättar i tid när du behöver kolla upp något som påverkar skicket på ditt hem, ger förslag på underhållsåtgärder och tydliga instruktioner för de åtgärder som behövs.
 • Korrekt och regelbundet underhåll och granskningar är alltid förmånligare än att åtgärda skador. Då du åtgärdar en liten skada i tid blir det inga stora ombyggnader – du sparar tiotusentals euro.

Vad ingår i KotiApps tjänster?

Regelbunden granskning av hemmet

 • Med regelbunden granskning av hemmet kan man säkerställa att renoveringsbehoven i hemmets åtgärdas i rätt tid. Granskningen rekommenderas med fyra års intervall.
 • Vid regelbunden granskning av hemmet granskar Raksystems byggnadstekniska granskare ditt hem, fastställer byggnadens klass enligt skick och vägleder till de åtgärder som behövs.
 • Tjänsten gör dig medveten om hemmets skick, ökar boendesäkerheten samt minskar bland annat möjligheterna till fuktproblem och vattenskador som leder till hälsoproblem.
 • Granskningar med regelbundna intervall säkerställer även att dina pengar för hemmets underhåll används för väsentliga och viktiga objekt. Du har aktuell information om byggnaden. Förutseende och planerade underhållsåtgärder sparar pengar.
 • Här kan du läsa mera om Hemmets regelbundna granskningar.

OmaInsinööri

 • Som KotiApp-kund betjänas du per telefon av Raksystems OmaInsinööri. Du kan ringa om skador som du funderar på, inomhusluften, energibesparing, behovet av underhåll och åtgärder. Då du till exempel ser en spricka i sockeln kan du fråga OmaInsinööri vad du ska göra. OmaInsinööri vägleder och betjänar dig vad gäller hemmets underhåll och åtgärder.
 • Du kan även beställa OmaInsinööri på hembesök. Vid ett hembesök löser OmaInsinööri problem på stället och ger även tips för underhåll och åtgärder för att hålla ditt hem i skick.
 • OmaInsinööri gör även konstruktionsundersökningar och utreder frågor som gäller inomhusluften, undersöker orsakerna till skador och ger åtgärdsförslag.
 • Här kan du läsa mera om tjänsten OmaInsinööri.

Läckagevakt

 • Läckagevakten skyddar ditt hus mot vattenskador och av dem förorsakade kostnader. Då sensorn blir våt meddelar apparaten om det upptäckta läckaget i din mobiltelefon. Du kan behändigt installera läckagevakten till exempel under varmvattenberedaren, frysen, disk- eller tvättmaskinen eller under lavoarskåpet.
 • Läckagevakten kräver inget underhåll.
 • Installeringen är enkel och tar bara några minuter.
 • Läckagevakten är den billigaste övervakningslösningen på distans för att uppdaga fuktskador.
 • Main-IoT Läckagevakt fungerar i trådlöst Sigfox IoT-nät, som inte behöver kopplas till nätet.

KotiApp prislista

Regelbunden granskning av hemmet

640 € / bostad

Utöver fakturera kilometerersättning från kontoret till objektet och tillbaka i enlighet med gällande prislista för området (0,91–0,99 €/km).

OmaInsinööri-telefontjänstn

Telefontjänsten 1,92 €/min +lsa

OmaInsinööri-telefontjänstn betjänar inom den normala arbetstiden vardagar kl. 8.00–16.00.

OmaInsinööri-hembesök

Timdebitering 125 €/h + kilometerdebitering 0,99 €/km (minimidebitering 3,5 timmar inklusive resor).

OmaInsinööri gör Hembesök inom den normala arbetstiden vardagar kl. 8.00–16.00.

Tjänstebeskrivning, Förberedelseanvisning och övrigt eventuellt material

Tjänsterna utförs i enlighet med tjänstebeskrivningarna. Tjänstebeskrivning, eventuell förberedelseanvisning och övrigt material lämnas i samband med beställning.

Resekostnader

Utöver gransknings- och undersökningspriser faktureras kilometerersättning från kontoret till objektet och tillbaka i enlighet med gällande prislista för området (0,91–0,99 €/km).

Alla priser är inklusive skatter. Priserna gäller till 31.12.2020. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna. Kontrollera det aktuella priset via vår kundtjänst.

Vad innehåller KotiApp?

Serviceboken är en anteckningsbok för varje hem, med basuppgifter och dessutom detaljer och tidpunkter för skötsel- och underhållsåtgärder samt kommande åtgärdsrekommendationer.

 • KotiApp innehåller en digital servicebok, som skräddarsys för varje hem. Fyll i basuppgifter om hemmet i appen och de åtgärder som gjorts så vägleds du i fortsättningen till rätt skötsel och underhåll i rätt tid. Genom att registrera utförda åtgärder i appen administrerar du hemmets servicebok digitalt.
 • Markanvändnings- och byggförordningen som trädde i kraft år 2000 förutsätter att varje nybygge, som används för varaktigt boende eller arbete, ska uppgöras en bruks- och underhållsanvisnings det vill säga en servicebok. Serviceboken är inte obligatorisk i byggnader som färdigställts innan förordningen trädde i kraft, men god fastighetshållningssed förutsätter att en servicebok uppgörs.

Hemmetsmapp är en förvaringsplats för hemmets viktiga uppgifter, bilder och anteckningar.

 • KotiApp innehåller en digital hemmetsmapp, där du kan spara alla uppgifter som är viktigast för hemmet. Lägg till i appen till exempel kontaktuppgifter till en elektriker och sotare som du anlitat, för att hitta numren snabbt följande år.
 • Spara även hemmets ritningar, tillståndsärenden och övriga dokument för att spara utrymme i bokhyllan i ditt arbetsrum.
 • Lägg till i appen som egna anteckningar till exempel koderna på målfärger som du använt och specifikationsuppgifter för lampor, så att du kommer ihåg dem i butiken och lägg även till bilder på utförda renoveringar för kommande behov.

Övrigt att beakta

Eftersom OmaInsinööri-hembesök är en kartläggningsåtgärd på ytorna med sinnena (sensorisk), finns det trots utförd kartläggning risk att det besiktade objektet kan ha dolda skador som inte kan upptäckas med kartläggning av ytorna. Skador i konstruktionerna kan inte upptäckas om det inte finns tecken på skador på ytorna eller tecken som kan upptäckas med mätutrustning.

Vanliga frågor

Kontaktuppgifter

Har du frågor om KotiApp? Sänd oss ett meddelande på tuki@kotiapp.fi.

 

Vem finns bakom KotiApp?

Raksystems Insinööritoimisto Oy.

 

Varför KotiApp?

Raksystems har skapat ett otroligt enkelt sätt att ta hand om hemmet. Raksystems har besiktat över 150 000 finska hus och den gedigna erfarenheten och kompetensen från tusentals ingenjörsårsverken är tillgänglig i den nya mobilappen KotiApp för enkelt, smart och förutseende underhåll av hemmet.

 

På vilka mobiler fungerar KotiApp?

KotiApp fungerar i iPhone och Android-mobiler.

 

Jag har ett förbättringsförslag för KotiApp

Sänd din idé till idea@kotiapp.fi.

 

Jag har all information om hemmet i en mapp, kan jag lägga till dem i KotiApp?

Javisst. Du kan registrera eller spara information som bilder eller anteckningar i KotiApps Hemmetsmapp.

I KotiApps Hemmetsmapp kan du även spara bilder på ställen, där du ser något konstigt eller något som borde undersökas. Med tiden ser du hur problemen utvecklas. I samband med Hemkartläggningen som görs regelbundet gås dessa punkter igenom. Eller ta en bild till Hemmetsmapp t.ex. av typnumret på din ventilationsmaskin. Då ser du enkelt, vilket slags filter den behöver. I butiken behöver du bara ha med din mobiltelefon.

 

Hur vet KotiApp vad som behöver göras i ditt hem?

Appen lär känna ditt hem utifrån de uppgifter du anger.

 

Vilka är fördelarna med KotiApp?

KotiApp är en lärande app som känner ditt hem. Den påminner då en skötsel- eller underhållsuppgift behöver göras i hemmet och ger anvisningar. I tid utförda skötsel- och underhållsuppgifter kan spara dig tiotusentals euro. En regelbundet ifylld servicebok är en fördel också då hemmet ska säljas.

 

Vad kostar KotiApp?

Det är gratis att ladda ner och använda appen KotiApp.

 

Är hemmets uppgifter i säkerhet?

KotiApp-uppgifterna skyddas med ändamålsenliga datasäkerhetsmetoder och datasäkerhetspraxis.

Läs mera i dataskyddsbeskrivningen.

 

Kan även min fru/man använda KotiApp?

Egenskapen att skapa flera användarnamn är på väg. Du kan dock redan nu installera appen på flera enheter och använda den med samma användarnamn.

 

 Kan jag tidsplanera mina uppgifter?

Du kan ställa in månaden och året för en uppgift. Du kan även ställa in att uppgiften ska upprepas.

 

Kan jag lägga till ett annat hus (eller stuga) i KotiApp?

Javisst. KotiApp passar alla hem och fritidsbostäder från höghuslägenheter till egnahemshus och stugor.

 

Kan jag ta bort/säga upp appen när som helst?

Användarens eller hens bemyndigade ombud kan när som helst säga upp tjänsten KotiApp och stänga användarkontot i KotiApp genom att meddela oss per e-post tuki@kotiapp.fi. Mera information i användningsvillkoren.

Ladda ner appen för ett hälsosammare och ekonomiskare boende.

Service för tillfället tillgänglig endast på finska.