HUSBOLAG OCH DISPONENTER

EXPERTER HJÄLPER MED UNDERHÅLL FÖR DITT HUSBOLAG

Våra tjäster

BOENDE OCH UNDERSÖKNINGAR
UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR
Förhandsbesiktning inför årsgranskning
Kiinteistökartturi
Underhållbesiktning och underhållplan
10-Årsgranskning av fastighet
Besiktning av yttertak
Fuktkartläggning av våtrum
Husbolagets OmaInsinööri
Husteknisk kartläggning
KuntoarvioStart
Underhållsbesiktning av fönster
BESIKTNINGAR
Laddningspunkter för elbilar
Air Behovskartläggning
Besiktning av betongkonstruktioner
Besiktning av elsystem
Besiktning av rör
Besiktning av ventilationen
Besiktning/tv-fotografering av täckdikessystem
Högtryckssköljning av rör
Kontrollmätning av luftmängder i ventilationen
Lufttäthetsmätning
Mätning av U-värde
Regelbunden granskning av eltekniken i fastigheten
Röntgenfotografering av rör
Termografi för elsystem

REPAIR AND CONSTRUCTION
Arkitektritning
Projektledning
Renoveringsplanering
Övervakning
Asbest- och skadeämneskartläggning
Asbestkartläggning för bostadslägenhet
Byggnadskonstruktion
Expertutlåtanden, kvalitet på byggande
Granskning av vattenisolering
HTT-varugranskning
Projektplanering
Skadebyggande
VVS-planering
Övervakning av aktieägares renovering
Övervakningstjänster för byggarbete
HÄLSOSAMTHUSTJÄNSTER
Fuktkoordinator
Hälsosamthuskoordinator
Renhetshantering
Övervakning av förhållanden på byggarbetsplatsen

INOMHUSLUFT OCH ENERGI
INOMHUSLUFT
Fukt- och inomhusluftsteknisk besiktning
Jämförelse av uppvärmningssätt
Termografi
ENERGI
Energicertifikat
Energisparkartläggning
Husbolagets viktigaste verktyg är underhållsbesiktningen och underhållsplanen.
KONDITIONSBEDÖMNING OCH UNDERHÅLLSPLAN

Husbolagets viktigaste verktyg är underhållsbesiktningen och underhållsplanen.

Underhållsbesiktning och underhållsplan
Se även
Ta hand om husbolaget inomhusluft både under renovering och boende.
INOMHUSLUFT

Ta hand om husbolaget inomhusluft både under renovering och boende.

Fukt- och inomhusluftsteknisk besiktning
Tid och ekonomi är viktigt vid husbolagets renoveringar. Låt oss lyckas tillsammans!
RENOVERING OCH BYGGANDE

Tid och ekonomi är viktigt vid husbolagets renoveringar. Låt oss lyckas tillsammans!

Projektledning
Se även
I husbolagets renoveringsprojekt säkerställs under ledning av hälsosamthuskoordinatorn en hälsosam boendemiljö.
HÄLSOSAMTHUSTJÄNSTER

I husbolagets renoveringsprojekt säkerställs under ledning av hälsosamthuskoordinatorn en hälsosam boendemiljö.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.