FUKTHANTERINGSKOORDINATOR

FUKTHANTERINGEN ÄR EN VIKTIG DEL AV ETT FRAMGÅNGSRIKT BYGGPROJEKT

Fukthanteringskoordinatorns uppgift är att säkerställa fukthanteringen i husbolagets byggprojekt.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Fyll i blanketten för en offertbegäran och vi sänder en offert så snart som möjligt.

Riksomfattande servicenummer som betjänar vardagar kl. 8–16.

Fukthanteringskoordinatorn leder och övervakar fukthanteringen under hela projektet

Fukthanteringskoordinatorns uppgift är att övervaka att fukthanteringen verkställs enligt planerna under hela den tid byggprojektet varar. Arbetet kan utföras genom att antingen följa en specifikt för ifrågavarande projekt uppgjord plan eller den allmänna Torrkedjan10-arbetsmodellen.

  • Fukthanteringskoordinatorn fungerar som expert under husbolagets byggprojekt. Hans/hennes uppgift är att från början till slut leda byggprojektet så, att det lyckas fukthanteringsmässigt sett.
  • Det är viktigt att utnämna en fukthanteringskoordinator redan då projektet är i planeringsfasen. Då fukthanteringskoordinatorn deltar i planeringsarbetet, i att leda och övervaka byggverksamheten samt i att hantera fuktriskerna kan man garantera att fukthanteringsprocessen genomförs med framgång.
  • Våra experter har fungerat som fukthanteringskoordinatorer i såväl nybyggnads- som i reparationsprojekt.

Fukthanteringskoordinatorns uppgifter under byggprojektet

Våra fukthanteringskoordinatorer:

  • Sammanställer fukthanteringsrapporter,
  • Gör upp fukthanteringsinstruktioner för de anbudsdokument som används då byggentreprenaden konkurrensutsätts,
  • Kontrollerar och godkänner entreprenörens fukthanteringsplan,
  • Övervakar på byggarbetsplatsen med hjälp av olika övervaknings- och mätåtgärder, att fukthanteringen verkställs enligt planerna, samt
  • Utbildar personalen och försäkrar sig på så vis om att fukthanteringen på ifrågavarande byggarbetsplats för personalens del verkställs på ett sätt, som motsvarar hög kvalitet.

Om fukthanteringskoordinatorns arbete utförs i enlighet med den allmänna Torrkedjan10-verksamhetsmodellen, bestäms koordinatorns uppgifter enligt denna arbetsmodell.

Fukthanteringskoordinatorn är en opartisk expert på fukthantering

Fukthanteringskoordinatorn är en av husbolaget för ifrågavarande projekt utnämnd utomstående expert, som är helt oberoende av konstruktörer och entreprenörer. Med hjälp av en fungerande fukthanteringsprocess blir byggarbetets kvalitet bättre, konstruktionerna torrare och mer hälsosamma samt slutresultatet av högre kvalitet.

Fukthanteringskoordinatorn övervakar och inspekterar hur fukthanteringen genomförs samt förutser under byggnadsskedet eventuella risker på byggarbetsplatsen. Med hjälp av fukthanteringskoordinatorns vägledning kan man ta i eventuella risker redan innan det hinner uppstå skador eller ske olyckor. Tack vare den högkvalitativa dokumentationen går det bra att hela tiden följa med verksamheten.

Våra fukthanteringskoordinatorer behärskar genom hela byggstadiet de potentiella riskerna samt fukthanteringens processer. Fukthanteringskoordinatorn fungerar i samarbete med konstruktörerna, beställaren, byggherren och entreprenören.

Våra fukthanteringskoordinatorer är väl bekanta med såväl Torrkedjan10 som andra alternativa fukthanteringsmodeller.

Välj en fukthanteringskoordinator redan då projektet bara är i planeringstadiet

Fukthanteringskoordinatorn bör utnämnas redan i början av projektet. Då kan han/hon vägleda planeringsjobbet och den fas då man begär in inbud på entreprenaden, eftersom man redan i detta skede avgör vilka krav som ställs på fukthanteringen. Att i förväg kunna identifiera potentiellt farliga lösningar är mycket viktigt då man kartlägger riskerna för fuktskador. Då är det möjligt att ta i problemen då de ännu ligger på konstruktörernas arbetsbord.

Ofta kräver också myndigheterna att man har utnämnt en fukthanteringskoordinator redan innan de beviljar byggnadslovet.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.