Kiinteistökartturi är ett nytt verktyg för husbolagets styrelse och disponenten för förutseende underhåll av en fastighet. Läs mera!
Kiinteistökartturi

Kiinteistökartturi gör husbolagets vardag enklare

Kiinteistökartturi är ett nytt verktyg för husbolagets styrelse och disponenten för förutseende underhåll av en fastighet.

Börja använd Kiinteistökartturi gratis!

(Service för tillfället tillgänglig endast på finska.)

“Med Kiinteistökartturi kan man administrera underhållsplanen som uppgjorts utifrån konditionsbedömningen, varvid dess livslängd ökar.”

Jukka Koivisto, grundare och disponent i bolaget Aora Isännöinti

Enklare underhåll i husbolaget

Kiinteistökartturi gör administrationen av husbolagets renoveringsprojekt konkretare. Tjänsten gör den enklare att dela information och administrera och genomföra underhållsplanen.

  • En digital tjänst som finns på www.kiinteistökartturi.fi.
  • Passar både små och stora husbolag.
  • Schemaläggning, planering och budgetering av underhållsåtgärder och renoveringsprojekt underlättas.
  • Husbolagets utredning om underhållsbehov är tillgänglig för styrelsen i Kiinteistökartturi.
  • Det blir enklare att administrera och genomföra underhållsplanen.

Raksystems konditionsbedömning automatiskt i Kiinteistökartturi

Kiinteistökartturi är ett digitalt verktyg för husbolagets styrelse och disponenten för förutseende underhåll av fastigheten. Tjänsten är förenlig med Raksystems underhållsbesiktning. I Kiinteistökartturi finns automatiskt Raksystems konditionsbedömning för husbolag.

Efter en konditionsbedömning i fastigheten överförs bolagets uppgifter till Kiinteistökartturi av en expert. Husbolaget får anvisningar för att börja använda tjänsten då rapporten över konditionsbedömningen sänds.

Som beställare av Raksystems konditionsbedömning för husbolaget får du Kiinteistökartturi utan kostnad i 12 månader, förmånen gäller tills vidare.

Läs mera och börja använd www.kiinteistökartturi.fi.

Enklare underhåll i husbolaget

Med Kiinteistökartturi kan styrelsen enkelt planera, dela information och genomföra renoveringar, då husbolagets uppgifter förvaras även då nyckelpersoner i husbolaget byts ut och det är enkelt att se uppgifterna när som helst.

Schemaläggning av underhållsåtgärder och renoveringsprojekt, planering och budgetering är enkelt och de presenteras åskådligt. Via tjänsten kan man även snabbt beställa undersökningar, boka och göra enkäter bland de som bor i huset.

En tydlig tidssträcka hjälper vid planering av åtgärderna genom kommentarer och preciserande uppgifter. Du kan till exempel notera en åtgärd som systemspecifik och platsen till ett hus, en trappuppgång eller en lägenhet.

Utredningen om underhållsbehov i husbolaget för styrelsen direkt i Kiinteistökartturi.

Smidigare budgetering och informationsdelning

Det är enkelt att planera husbolagets budget på kort och lång sikt. Styrelsen kan följa effekterna av renoveringsprojekten på husbolagets budget och se hur de påverkar aktieägarnas vederlag.

Dokument som gäller husbolagets undersökningar och renoveringsprojekt förvaras på ett ställe. De är lätta att dela, arkivera och kommentera inom arbetsgruppen då renoveringsprojekt planeras, medan det pågår och efteråt.

Dra nytta av en expert

En konditionsbedömning och underhållsplan av Raksystems experter ger en helhetsbild av de framtida renoveringsbehoven i fastigheten. Konditionsbedömningen är även till stor hjälp då en utredning om underhållsbehov uppgörs i enlighet med lagen. Du får uppgifter om underhållsbesiktningen behändigt till Kiinsteistökartturi.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.