Projektledning

Med hjälp av en projektledare lyckas du i ditt byggprojekt

Inte ens den skickligaste och mest erfarna disponenten hinner själv göra allt. Med hjälp av en sakkunnig projektledare kan du ro i land husbolagets byggprojekt med framgång.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Fyll i blanketten för en offertbegäran och vi sänder en offert så snart som möjligt.

Riksomfattande servicenummer som betjänar vardagar kl. 8–16.

Projektledaren hjälper husbolaget att fatta de rätta besluten

En opartisk projektledare stöder styrelsens och aktieägarnas beslutsfattande och hjälper husbolaget att välja de rätta entreprenörerna. Projektledaren avlastar på detta sätt husbolagets disponent så, att han/hon har mera tid över att sköta sina huvuduppgifter.

 • Projektledaren leder projektet som helhet, övervakar att projektet framskrider enligt tidtabellen samt ser med hjälp av sin egen branschkännedom till att husbolaget sparar pengar.
 • Våra projektledare innehar expertis inom såväl byggverksamhet som byggkvalitet, avtalsjuridik och hantering av en fastighets livscykel.

Helomfattande projektledning för bygg- eller saneringsprojekt av olika omfattning

Vi ansvarar för projektledningen i både nybyggnads- och saneringprojekt, som t.ex.:

 • Tillbyggnadsprojekt,
 • Linje- och våtrumssaneringar,
 • Inneluftreparationer,
 • Dräneringssaneringar,
 • Energisaneringar samt
 • Fasad-, fönster- och balkongrenoveringar.

Förutom vid bostadsbyggande har vi även fungerat som projektledare för många affärs- och kontorsfastighetsprojekt.

Vilka är projektledarens uppgifter?

Till projektledarens uppgifter i ett husbolags bygg- och reparationsprojekt hör att:

 • Allmänt övervaka husbolagets intressen.
 • Fungera som en sakkunnig expert och rådgivare för husbolaget.
 • Göra upp projektets tidtabell och övervaka att tidtabellen följs.
 • Konkurrensutsätta planeringsjobbet och byggentreprenaden samt göra andra förberedelser inför byggstarten.
 • Leda byggverksamheten.
 • Leda ibruktagandet och mottagningsfasen.
 • Ombesörja garantitidsinspektionerna.

Sätt igång projektet tillsammans med projektledaren

Det lönar sig att välja en projektledare redan innan planeringsfasen, eftersom det med hjälp av denne blir lättare att konkurrensutsätta planeringsjobbet och entreprenaden. Av projektledaren får man också hjälp med alla de dokument som behövs. Man kan även låta projektledaren ta ansvaret över att förbereda och leda projektplaneringen så, att de undersökningar och reparationsåtgärder som utförs med säkerhet är korrekt riktade.

Med hjälp av en väl fungerande övervakning kan du försäkra dig om att man når de uppsatta målen

Professionell övervakning är en viktig del av att hantera riskerna inom byggverksamhet. Övervakarna bär ansvaret för att projektet genomförs enligt kontraktet och att det inte görs kompromisser som inverkar på slutresultatets kvalitet. Med hjälp av övervakarens yrkeskunskaper och rätt tajmade åtgärder minimeras projektets risker.

Läs mera om övervakning av byggarbetet här.

Våra arbetsskydds- och fukthanteringskoordinatorer står till din tjänst

Vi kan erbjuda arbetsskydds- och fukthanteringskoordinatorstjänster helt i enlighet med de behov ditt bostadsaktiebolag har.

Enligt gällande lag måste ett oberoende utomstående expertorgan fungera som arbetsskyddskoordinator i varje bygg- eller reparationsprojekt. Arbetsskyddskoordinatorn ansvarar från början till slut för arbetssäkerheten i projektet.

Fukthanteringskoordinatorn bör på motsvarande sätt vara ett organ som är helt oberoende av konstruktörer och entreprenörer. Fukthanteringskoordinatorns uppgift är att övervaka att fukthanteringen verkställs enligt planerna under hela den tid byggprojektet varar. Arbetet kan utföras genom att antingen följa en specifikt för ifrågavarande projekt uppgjord plan eller den allmänna Torrkedjan10-arbetsmodellen.

Läs mera om fukthanteringskoordinatorn här.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.