Renoveringsplanering säkerställer rätt metoder och förlänger fastighetens livslängd och ger fungerande och trivsamma lokaler.
Renoveringsplanering

RENOVERINGSPLANERING FÖR SMÅ OCH STORA HUSBOLAG

Renoveringsplanering säkerställer rätt metoder och förlänger fastighetens livslängd och ger fungerande och trivsamma lokaler.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Fyll i blanketten för en offertbegäran och vi sänder en offert så snart som möjligt.

Riksomfattande servicenummer som betjänar vardagar kl. 8–16.

Välutförd renoveringsplanering är en klimatgärning

Med renoveringsplanering förlängs fastighetens livslängd och byggnaden blir miljövänligare. Då ett renoveringsplaneringsprojekt för husbolaget inleds är det särskilt viktigt att experten är en part som känner:

 • husbolagets byggsätt och byggmaterial samt
 • känner de lämpliga och moderna renoveringssätten som följer bestämmelserna.

Renoveringsplaneringen beaktar även hälsosam inomhusluft

Med sakkunnig renoveringsplanering säkerställs de rätta och ekonomiska metoderna, de olägenheter som leder till problem med inomhusluften avhjälps, fastighetens livslängd förlängs samt fungerande och trivsamma miljöer säkerställs. Vid inomhusluftsrenoveringar beaktas dessutom trygga och hälsosamma samt ekologiska byggmaterial.

Vid renoveringsplanering ska beaktas bland annat

 • Information och anvisningar till beställaren om kriterierna
 • I renoveringsobjektet ställer beställaren upp mål för renoveringsgraden
 • De krav som ställs på byggnaden, den framtida livslängden och riskhanteringsförmågan beaktas
 • Vid renovering som gäller inomhusluften väljs delvis renovering, tätningsrenovering, ”terminalvård” eller omfattande renoveringsåtgärder för att avlägsna olägenheter med inomhusluften. Partiella renoveringar kan gälla kortvariga renoveringsåtgärder bl.a. för att säkerställa användningen av lokalerna.
 • Riskerna med den renoveringsgrad gås igenom med beställaren
 • Mål och eventuella risker noteras i mötesdokumenten
 • Planering och ställande av målnivå
 • HälsosamtHus-kriterier
 • Klassificering av inomhusluften 2018
 • Fukthantering medan byggprojektet pågår med beaktande av kraven i Kuivaketju10
 • Väderskydd, huvning
 • Renhetsklass för byggarbetet
 • Renhetsklass för ventilationsarbete

Planering av inomhusluften

Målet för planering av inomhusluften är en trygg, trivsam och produktiv inomhusmiljö. Med planering säkerställs projektets säkerhets- och hälsosynpunkter med beaktande av kriterierna för hälsosamthusbyggande, krav på fukthantering, trygga material med låga utsläpp, byte av luft och temperaturtrivsel, trivseln i ljudmiljön och att hindra olägenheter och utsättning i inomhusmiljön.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.