Med underhållsbesiktningen utreds skicket på fastighetens konstruktioner och system för att fastställa renoveringsbehoven.
Underhållsbesiktning och underhållsplan

Husbolagets viktigaste verktyg

Med underhållsbesiktningen utreds skicket på fastighetens konstruktioner och system för att fastställa renoveringsbehoven.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Fyll i blanketten för en offertbegäran och vi sänder en offert så snart som möjligt.

Riksomfattande servicenummer som betjänar vardagar kl. 8–16.

Med underhållsbesiktningen utreds skicket på husbolagets konstruktioner och system

I underhållsplanen som skapas utifrån underhållsbesiktningen anges tidtabeller för renoveringar, hur brådskande de är och kostnadsnivån. Ett förslag till underhållsplan ingår i underhållsbesiktningen.

 • Underhållsbesiktningen som gäller husbolagets konstruktioner och system görs för att fastställa renoveringsbehoven.
 • Besiktningen genomförs enligt vårt anvisningarna för underhållsbesiktning i vårt kvalitetssystem för affärs- och tjänstebyggnader KH 90-00500 och KH 90-00501 samt för bostadsbyggnader KH 90-00534 och KH 90-00535.
 • En tydlig rapport med bilder.
 • Rekommenderas vart femte år.
Underhållsbesiktning är en opartisk undersökning för att fastställa renoveringsbehov i fastighetens konstruktioner och system.

Underhållsbesiktning är en opartisk undersökning för att fastställa renoveringsbehov i fastighetens konstruktioner och system

Raksystems underhållsbesiktning innehåller ett förslag till underhållsplan. Besiktningen görs av expertgrupp på tre personer och underhållsbesiktning rekommenderas för en fastighet vart femte år.

I den övergripande undersökningen ingår en genomgång av fastighetens historia och ritningar samt en användarenkät, med vilken husbolaget bedöms med hjälp av de som bor där. En tydlig och åskådlig rapport är till nytta för såväl husbolaget, disponenter och de som bor i fastigheten.

Med planmässigt underhåll kan husbolaget spara upp till 30 procent av renoveringskostnaderna.

“Med planmässigt underhåll kan husbolaget spara upp till 30 procent av renoveringskostnaderna.”

Jari Marttinen, avdelningsdirektör: konditionsbedömningar

Utifrån underhållsbesiktningen görs en underhållsplan

I den nya lagen om bostadsaktiebolag som trädde i kraft år 2010 förpliktigas husbolagets styrelse att för bolagsstämman lägga fram en utredning om de framtida renoveringsbehoven i husbolaget.

Med underhållsplanen som görs utifrån undershållsbesiktningen säkrar husbolaget och styrelsen en förnuftig plan och får en realistisk kostnadsbedömning för renoveringsprojekten under de följande 10 åren.

I förslaget till underhållsplan presenteras innehållet i varje åtgärd, kostnaderna enligt kostnadsnivån då förslaget uppgörs och schemaläggningen. Kostnadsuppgifterna är riktgivande prognoser som utgångsinformation för planeringen av underhåll och budgeteringen.

Med planmässigt underhåll undviks överraskande kostnader

Med planmässigt underhåll kan husbolag planera och förutse de framtida renoveringsbehoven.

I förslaget till underhållsplan schemaläggs renoveringsprojekten på de kommande åren enligt hur brådskande de är, för att göra det enklare att hantera bolagets ekonomi.

Genom att genomföra renoveringar samtidigt, sparas tid och pengar.

Med förutseende underhåll kan husbolaget spara upp till 30 procent av renoveringskostnaderna.

Rapporten från en underhållsbesiktning innehåller:

 • Fel som kräver snabba åtgärder.
 • Renoveringsbehov i konstruktioner, byggnadens delar, system och utrustning.
 • Omfattande förnyelse- och ombyggnadsbehov.
 • De skador som man känner till och misstänkta skador.
 • De mest betydande skaderiskerna i konstruktionerna, byggnadens delar, system och utrustning.
 • Säkerhet och hälsorisker.
 • Nivåerna på fastighetens värme-, vatten- och elförbrukning jämnas ut utifrån de dokument och utredningar som beställaren överlåter.
 • Utvecklingsbehov gällande fastighetsskötseln och underhållet.
 • Underhålls- och renoveringshistoriken samt de problem som förekommer genom att intervjua fastighetsägarens representanter, fastighetsskötselpersonal och de som bor i fastigheten.
 • Det allmänna skicket jämfört med andra fastigheter.

Kiinteistökartturi gör det enklare att budgetera och planera husbolagets renoveringsprojekt

De som beställer en underhållsbesiktning får tillgång till Kiinteistökartturi under ett år. Fastighetskartläggaren är en e-tjänst för bostadsaktiebolag som underlättar styrelsens planering och budgetering.

Åtgärdsförslagen i rapporten från underhållsbesiktningen och i förslaget till underhållsplan införs automatiskt i Kiinteistökartturi.

Läs mera om Kiinteistökartturi.