Genom arkitektritning kan man införa moderna lösningar, användbarhet och funktionalitet då en gammal byggnad saneras.
Arkitektplanering

Arkitektritning ger långlivade och trygga fastigheter

Genom arkitektritning kan man införa moderna lösningar, användbarhet och funktionalitet då en gammal byggnad saneras.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Fyll i blanketten för en offertbegäran och vi sänder en offert så snart som möjligt.

Riksomfattande servicenummer som betjänar vardagar kl. 8–16.

Arkitektritning är att skapa ny funktionell arkitektur

Vi tillhandahåller arkitekturritningstjänster för både nybyggnads- och ombyggnadsobjekt. Bland våra objekt finns bland annat bostads-, skol- samt daghemsbyggnader.

  • Våra arkitekter är erfarna yrkesprofessionella och vi uppdaterar ständigt våra kunskaper. Vi är specialiserade på Hälsosamthus-byggande.
  • Vi gör arkitekturritning för fastigheter bland annat för stambyten och fasadrenovering, nybyggen inte att förglömma.
  • Med vårt företags mångsidiga kunskaper hjälper vi dig från starten till slutet av ett projekt.
Arkitektplanering ger en fungerande byggnad.

Arkitektplanering ger en fungerande byggnad

Genom arkitektplanering kan man införa moderna lösningar, användbarhet och funktionalitet då en gammal byggnad ska saneras och skapa helt ny och fungerande arkitektur.

Våra arkitekter är specialiserade på nyritning och därtill på ombyggnadsobjekt, såsom stambyten och fasadrenoveringar med beaktande av kriterierna för Hälsosamthus:

  • skisser och projektplanering
  • visualisering
  • Hälsosamthusbyggande
  • ansökan om bygglov
  • entreprenadbilder och genomförandeplanering

Syftet med arkitektplanering

I äldre byggnader är ofta till exempel badrum trånga och motsvarar inte dagens behov av utrymme för tvättmaskin och tvätthantering. Även i samband med fasadrenovering kan en fastighet ges ny glans och ett modernt utseende, då arkitekterna kan påverka fasadsaneringen.

Hälsosamma och trygga materialval styr utformandet av en kvalitativ inomhusmiljö och ett ekologiskt tidlöst utseende.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.