Due Diligence-tjänster

TDD, EDD OCH ESG DD–TJÄNSTER MED MÅNGA ÅRS ERFARENHET

TDD-, EDD- och ESG DD-tjänsterna ger den objektiva information som behövs för att kunna sälja och köpa en stor fastighet eller fastighetsportfölj.

Lämna offertförfrågan

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Fyll i blanketten för en offertbegäran och vi sänder en offert så snart som möjligt.

Riksomfattande servicenummer som betjänar vardagar kl. 8–16.

Vi erbjuder TDD-, EDD- och ESG DD-tjänster med en erfarenhet baserad på tiotals inhemska och utländska objekt

Vi har det mångsidiga kunnande som behövs för att kunna ställa vår expertis till ert förfogande, oberoende av om det är fråga om att lösa problem med inneluften eller att undersöka konstruktionernas skick. Vid behov gör vi även upp planerna för ett sanerings- eller nybyggnadsprojekt samt tar ansvaret för byggherreverksamheten och övervakningen.

  • Med hjälp av TDD-tjänsten kan man försäkra sig om att fastighetsaffären löper smidigt, eftersom man då vid transaktionstillfället är medveten om riskerna och de framtida reparationskostnaderna.
  • Med hjälp av EDD-tjänsten kan man försäkra sig om att fastigheten erbjuder en hälsosam livsmiljö.
  • Med hjälp av ESG DD-tjänsten kan man försäkra sig om att investeringsobjektets miljö- och samhällsansvar samt förvaltningssätt ligger på en god nivå.

TDD

Vid en Teknisk Due Diligence-inspektion undersöker man byggnadens nuvarande skick och utreder samtidigt byggnadens reparationsbehov. De nödvändiga reparationerna sammanställs därefter till en långsiktig reparationsplan, som sträcker sig tio år framåt.

Då en TDD-inspektion utförs och en långsiktig reparationsplan utarbetas, deltar experter från följande områden:

  • Konstruktionsteknik
  • VVSA-teknik
  • Elteknik

Den långsiktiga reparationsplanen innehåller en tillförlitlig uppskattning av de reparationer och underhållsåtgärder som behövs under de kommande tio åren. Kunden får den Tekniska Due Diligence-rapporten i önskat format, t.ex. som ett Microsoft Word- eller Excel-dokument, som en  PDF-fil o.s.v.

Jämförelse av uppvärmningssätt nu en del av Raksystems TDD-service

Raksystems Technical Due Diligence (TDD) -service erbjuder nu en Uppvärmningssätt-tilläggsdel.

Det är fråga om en service som tilläggsdel i vilken jämförs alternativa uppvärmningssätt, deras kostnader och inverkningar på skötselvederlaget.

Faktureringen av uppvärmningssätt jämför fastighetens förbrukning av uppvärmningen i nuläget, kostnader och koldioxidutsläpp i jämförelse med alternativa uppvärmningssätts motsvarande siffror. Dessutom framgår av denna bland annat eventuella investeringars återbetalningstid.

Solfaktureringen å sin sida innehåller bland annat en uppskattning av storleken på solenergisystem som ryms på taket, av denna producerade energis mängd och värde samt dess utsläppsinverkningar och investeringskostnader.

Uppvärmningssätt-tilläggsdelen är lanserad i september 2022 som en del av Raksystems TDD-service.

Servicen produceras för Raksystems av finska Apex Heat Oy

EDD

I en Environmental Due Diligence-rapport koncentrerar man sig på miljöfrågor och undersöker de eventuella risker som är förknippade med skadliga ämnen i fastigheten. Inspektionen omfattar eventuella föroreningar såväl i själva byggnaden som i den omgivande jordmånen. Raksystems miljöbedömningar består av två separata faser (fas 1 och fas 2). I miljöbedömningens första fas koncentrerar man sig på att finna eventuella risker och i fas 2 tar man de prover som behövs.

Kunden får Environmental Due Diligence-rapporten i önskat format, t.ex. som ett Microsoft Word- eller Excel-dokument, som en PDF-fil o.s.v.. Rapporten kan även levereras på en CD-skiva eller direkt till kundens databas.

TDD och EDD genererar objektiv information för försäljning och köp av en stor fastighet eller en fastighetsportfölj.

ESG DD

I den Due Diligence-tjänst som fokuserar på miljö- och samhällsansvar samt förvaltningssätt undersöker man bl.a. fastigheternas energieffektivitet, växthusgasutsläppen, vattenförbrukningens effektivitet, avfallshanteringen, den närliggande miljön, risken för naturkatastrofer samt motståndskraften. Dessutom sammanställer man en hållbarhetscertifiering och en förhandsutvärdering samt undersöker intressentgruppernas engagemang.

God hantering av ESG-frågorna har stor betydelse vid modern fastighetsinvesteringsverksamhet och fastighetsförvaltning. Våra experter har en omfattande kännedom i att undersöka ESG-frågor.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.