Due Diligence-tjänster

TDD, EDD och ESG DD-TJÄNSTER MED ÅRTIONDEN AV ERFARENHET

Professionella due diligence-tjänster är en förutsättning för lyckade transaktioner.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Fyll i blanketten för en offertbegäran och vi sänder en offert så snart som möjligt.

Riksomfattande servicenummer som betjänar vardagar kl. 8–16.

TDD, EDD och ESG DD-tjänsterna minimerar riskerna med fastighetsaffärer

Vi erbjuder alla de due dilligence-tjänster som behövs vid försäljning eller köp av fastigheter med erfarenhet från tiotals inhemska och internationella objekt.

Från Raksystems får du:

 • Technical Due Diligence-undersökningar
 • Environmental Due Diligence-undersökningar
 • ESG Due Diligence-undersökningar

Vi har även kompetens inom Fastighetsskatteutredningar i samband med fastighetsaffärer.

Mer information om våra DD-tjänster kan du få av avdelningschef Mika Blom, tel +358 40 809 6303.

Technical Due Diligence (TDD)

I en teknisk företagsbesiktning (TDD) granskas fastigheters nuläge och kommande renoveringsbehov. Under undersökningen granskas fastigheternas byggnads-, VVSA- och elteknik av tre experter. Slutresultatet är en underhållsplan med kostnadsberäkning (PTS).

Under undersökningen tar vi bland annat reda på:

 • objektets användnings-, underhålls- och renoveringshistoria
 • renoverings-, förnyelse- och förbättringsåtgärder i prioritetsordning
 • fastighetsskötarnas kännedom om fastigheten
 • lagstadgade åtgärder i anknytning till bygglov, planläggning och periodiska besiktningar.

Jämförelse av uppvärmningssätt som en del av TDD-tjänster

Raksystems Technical Due Diligence (TDD)-tjänst har från och med 2022 omfattat tilläggsdelen Uppvärmningssätt. Det handlar om en jämförelse av alternativa uppvärmningssätt, deras kostnader och effekter på investeringar. Tilläggsdelen består av två delar: beräkning av uppvärmningssätt och lönsamhetskalkyl för solelsystem.

Tjänsten produceras för Raksystems av finländska Apex Heat Oy.

Environmental Due Diligence (EDD)

Miljötekniska undersökningar (EDD) bedömer fastigheters miljörisker. Från Raksystems får du miljötekniska undersökningar fas 1 och 2 (EDD1 och EDD2). Vi känner till de lagstiftningar som gäller miljön i olika länder.

Under undersökningen tar vi bland annat reda på:

 • asbest och andra skadliga ämnen
 • radonhalter
 • utsläpp
 • bullerföroreningar
 • nuläget för mark och grundvatten
 • myndighetskrav
 • tidigare miljöundersökningar och -skyddsåtgärder.

ESG Due Diligence (ESG DD)

ESG DD-undersökningar (Environmental, Social, Governance) som fokuserar på hållbarhetsperspektiv bedömer nuläget, riskerna och potentialen med de arbetssätt som är kopplade till fastigheters hållbarhet.

Omfattningen av ESG DD-bedömningen kan vid behov formas, och undersökningen kan bestå av bl.a. granskning av miljöcertifiering, energieffektivitet, EU-taxonomienlighet, koldioxidneutralitet samt sociala och administrativa risker.

Rapportering

Vi levererar tjänsterapporterna till beställarna i PDF-format. Rapporten kan vid behov även presenteras av projektsamordnaren för den ansvariga hos beställaren.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.